Tänk på detta innan du tackar ja till styrelseuppdraget

Krönika Har du blivit erbjuden plats i en styrelse? Gör en analys av läget, och se upp för dessa fallgropar innan du accepterar.

Tänk på detta innan du tackar ja till styrelseuppdraget
Gör en ordentlig genomlysning innan du tackar ja till styrelseuppdraget. Foto: Adobe Stock

När du blir erbjuden att delta i styrelsearbete, gör då din läxa grundligt. Styrelseuppdrag skiljer sig väsentligt åt beroende på bolagets storlek, geografiska verksamhet, marknadsposition, utvecklingskurva, lönsamhet, ägare, historia och inte minst, ledningens erfarenhet, bakgrund och kompetens.

Det finns otaliga fallgropar som gör att styrelsearbetet inte blir den strategiska resurs som den ska vara. Lika många fallgropar finns för den enskilde styrelseledamoten, men några kan du undvika genom att göra en ordentlig genomlysning innan du tillträder.

Johanna Palmér är krönikör för Vd-tidningen.
Johanna Palmér är krönikör för Vd-tidningen.

1. Läs årsredovisningar och eventuella kvartals- eller månadsrapporter. Analysera minst de tre senaste årsredovisningarna, gärna fler. Läs revisorns uttalande och notera särskilt kommentarer om skatt och avgifter. Granska om styrelseledamöter ändrats, notera hur bolaget beskriver sin verksamhet i förvaltningsberättelsen.

2. Googla och läs tidningsartiklar. Skaffa dig en allmän uppfattning om bolagets position, trovärdighet och historia. Notera särskilt arbetsplatsolyckor, arbetsrättsliga tvister, andra tvister, brottsmål eller sanktioner. Både för bolaget som sådant och för de främsta företrädarna och ägarna.

3. Djupdyk i ekonomin. Be om information och lägg dig vinn om att verkligen förstå den ekonomiska situationen för bolaget och dess omland. Hur har lönsamheten utvecklats över tid jämfört med konkurrenterna? Växer marknaden eller är den på nedgång? Hur stark är balansräkningen och soliditeten? Om ”plånboken” är tunn, vilka resurser finns hos ägarna att fylla på med kapital om så behövs? Vilka åtaganden har bolaget hos banker, finansiella institut och hyresvärdar?

4. Ta referenser på ägarna. Styrelseuppdrag skiljer sig väsentligen åt beroende på hur ägarlistan ser ut och vilka roller ägarna har i det strategiska och operativa arbetet. Är huvudägaren också styrelseledamot och vd? Då blir uppdraget ett helt annat än om bolaget är noterat med tusentals små ägare. Har en ny ägare kommit in på sistone med andra förväntningar än de ursprungliga?

5. Zooma in på ledningen och övriga styrelseledamöter. Är ledningen homogen eller har den en blandning mellan erfarenhet, ålder och kön? Är vd trygg i sin roll? Står verksamheten inför ett vd-skifte eller har det varit många avhopp på sistone?

Ett styrelseuppdrag är aldrig det andra likt. I större, mer etablerade bolag tenderar beslutsprocesserna vara formella och hierarkiska, medan det mindre bolag har mer informella och dynamiska sätt. Detsamma gäller formerna för mötena, styrelsens mötesplan för året och inte minst, kontakten med ledningsgruppspersoner mellan mötena.

Gör din egen analys innan du träder in i ett styrelseuppdrag, då är förutsättningarna bättre för alla inblandade!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.