Ta fram din inre omvärldsspanare

Omvärldsbevakning Att ta in impulser från omvärlden är av stor vikt för att hålla en verksamhet relevant på en marknad där förändring ständigt råder. Så här kan du arbeta strategiskt med omvärldsbevakning.

Ta fram din inre omvärldsspanare

Omvärldsanalys och trendbevakning handlar om att hitta, förstå och agera efter förändringar i omvärlden. För att dra nytta av informationsflödet behövs en struktur och kontinuitet. Omvärldsbevakning handlar inte i första hand om att lurpassa på farliga förändringar som hotar hela verksamheten.

– Det handlar oftare om att mejlsa här och där än om gigantiska skiften. För de allra flesta handlar det om att hitta bättre sätt att hantera den vanliga utvecklingen av verksamheten. Att bli bättre på att lära sig av andra, säger Jörgen Ramnelöv på trend- och omvärldsanalysbyrån Docere. Han har arbetat med omvärldsfrågor i drygt 20 år.

Samlas och dela intrycken

Ett exempel på hur en verksamhet kan arbeta med sin omvärldsbevakning är att på kvartalsbasis samlas en eftermiddag och prata omvärldsfrågor. I mellanperioden behövs en basförsörjning av omvärldsinformation så att alla kan gå in på kvartalsmötet förberedda.

– Det kan vara bra att det går lite tid så att det finns utrymme för reflektion och distans. Är informationen relevant eller inte? Blir den mer eller mindre viktig över tid?

Dela informationen enkelt

Jörgen Ramnelöv tipsar om att skaffa en delningsyta för information så att alla kan ta del av relevanta uppgifter fortlöpande. I informationsinsamlingen går kvantitet före kvalitet innan informationen trattas ner till nyttig materia.

Tydliggör syftet

Varje organisation måste välja ut sina mest relevanta källor och kanaler. Det är viktigt att hitta ett tydligt syfte så fort som möjligt. Är det för allmänt så blir också bevakningen för bred.

– Är det ett långsiktigt syfte eller ett kortsiktigt? Vad förväntas jag bidra till? Det har stor betydelse. Styr vart du ska rikta in din omvärldsbevakning.

Värsta synden är att inte agera

Att se förändring men att inte agera och att ha en organisationskultur som inte kan hantera förändring är två stora misstag.

– Det spelar inte så stor roll om du ser en massa förändringar om du inte gör något åt dem. Att hitta kopplingen mellan omvärldsinformation, strategi, mål och vision i företaget är väldigt viktigt. Strutsstrategin fungerar för en del, men för de flesta så funkar den inte.

Fakta

Åtta steg till bättre omvärldsbevakning

Tänk på omvärldsbevakning som vaccin, inte medicin.
Klargör syftet med just er omvärldsbevakning.
Avsätt tid till att omvärldsbevaka.
Samla in information kontinuerligt.
Ta för vana att tänka på hur information du hör och ser kan påverka er verksamhet.
Skapa en delningsyta för trender och förändringar.
Delegera informationsinsamling, men släpp inte analysen.
Agera nyktert på förändringsimpulser, tänk över beslut ordentligt men tappa inte fart.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.