nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ta fram din inre omvärldsspanare

Att ta in impulser från omvärlden är av stor vikt för att hålla en verksamhet relevant på en marknad där förändring ständigt råder. Så här kan du arbeta strategiskt med omvärldsbevakning.

Jörgen Ramnelöv, Docere, tipsar om bättre omvärldsbevakning.

Omvärldsanalys och trendbevakning handlar om att hitta, förstå och agera efter förändringar i omvärlden. För att dra nytta av informationsflödet behövs en struktur och kontinuitet. Omvärldsbevakning handlar inte i första hand om att lurpassa på farliga förändringar som hotar hela verksamheten.

– Det handlar oftare om att mejlsa här och där än om gigantiska skiften. För de allra flesta handlar det om att hitta bättre sätt att hantera den vanliga utvecklingen av verksamheten. Att bli bättre på att lära sig av andra, säger Jörgen Ramnelöv på trend- och omvärldsanalysbyrån Docere. Han har arbetat med omvärldsfrågor i drygt 20 år.

Samlas och dela intrycken

Ett exempel på hur en verksamhet kan arbeta med sin omvärldsbevakning är att på kvartalsbasis samlas en eftermiddag och prata omvärldsfrågor. I mellanperioden behövs en basförsörjning av omvärldsinformation så att alla kan gå in på kvartalsmötet förberedda.

– Det kan vara bra att det går lite tid så att det finns utrymme för reflektion och distans. Är informationen relevant eller inte? Blir den mer eller mindre viktig över tid?

Dela informationen enkelt

Jörgen Ramnelöv tipsar om att skaffa en delningsyta för information så att alla kan ta del av relevanta uppgifter fortlöpande. I informationsinsamlingen går kvantitet före kvalitet innan informationen trattas ner till nyttig materia.

Tydliggör syftet

Varje organisation måste välja ut sina mest relevanta källor och kanaler. Det är viktigt att hitta ett tydligt syfte så fort som möjligt. Är det för allmänt så blir också bevakningen för bred.

– Är det ett långsiktigt syfte eller ett kortsiktigt? Vad förväntas jag bidra till? Det har stor betydelse. Styr vart du ska rikta in din omvärldsbevakning.

Värsta synden är att inte agera

Att se förändring men att inte agera och att ha en organisationskultur som inte kan hantera förändring är två stora misstag.

– Det spelar inte så stor roll om du ser en massa förändringar om du inte gör något åt dem. Att hitta kopplingen mellan omvärldsinformation, strategi, mål och vision i företaget är väldigt viktigt. Strutsstrategin fungerar för en del, men för de flesta så funkar den inte.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här