Sverige i topp som innovationsland

Innovationsmätning I EU:s årliga mätning över innovationsländer toppar Sverige listan. Blågult innovationsklimat fortsätter alltså att placera sig högst i EU-ligan. (Men Teknikföretagen ser en svaghet att bekymra sig över.)

Sverige i topp som innovationsland
Sverige fortsätter rankas som EU:s mest innovativa land. Foto: Stock Adobe

EU-kommissionens årliga mätning av innovation i EU, European Innovation Scoreboard (EIS), visar att EU-staterna håller innovationsfanan högt. Det samlade innovationsresultatet i unionen har ökat med ungefär tio procent sedan 2015.

FAKTA

EU:s 3 innovationsgrupper

  • Cypern, Frankrike, Irland, Luxemburg, Tyskland och Österrike är innovationsstarka och ligger över EU-snittet.
  • Estland, Grekland, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Slovenien, Spanien och Tjeckien är innovationsmåttliga.
  • Bulgarien, Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern är innovationssvaga.

EU-länderna delas upp i fyra grupper beroende på sina resultat: innovationsledare (med ett resultat som är 125 procent över EU-snittet), innovationsstarka (mellan 100 procent och 125 av EU-snittet), innovationsmåttliga (mellan 70 procent och 100 procent av EU-snittet) och innovationssvaga (under 70 procent av EU-snittet). Sverige har fortsatt det bästa resultatet i EU. Andra innovationsledare är Belgien, Danmark, Finland och Nederländerna.

USA med flera i världstoppen

Det totala resultatet har förbättrats för 19 medlemsländer jämfört med 2021, och har försämras för åtta. EU har gått om Japan sedan 2021, men innovationsledande stater som Australien, Kanada, Republiken Korea och USA har ett fortsatt övertag över EU, sett till EU-genomsnittet.

– Europas autonomi och konkurrenskraft kommer att bero på vår förmåga att bli en teknisk och kommersiell ledare på strategiska områden så som rymden, försvar, vätgas, batterier, chip och kvantdatorer och högpresterande datorsystem, säger Thierry Breton, EU-kommissionär för den inre marknaden, i en kommentar.

Näringslivets stöd viktigt

Teknikföretagen kommenterar rapporten med att det är glädjande att Sverige ligger på förstaplats när det kommer till innovationsgrad i EU. Men mätningen görs utifrån 32 olika indikatorer, och Teknikföretagen pekar på en svag länk i det svenska mätresultatet. Där syns en relativ svaghet beträffande indikatorn ”Government support for business R&D”. Det innebär en svaghet i statens förmåga att effektivt stötta och skapa förutsättningar för företagens egna investeringar i forskning och innovation.

– Näringslivet står för 70 procent av alla forsknings- och innovationsinvesteringar, och av dessa står våra medlemmar för hälften, kommenterar Peter Johansson, enhetschef forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen.

– Om näringslivet bedömer att förutsättningarna för att investera och förlägga sin forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige försämras finns det ingen möjlighet för Sverige att även fortsatt placera sig i topp över världens mest innovativa länder.

Ladda ner och läs hela rapporten (på engelska) här 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.