Styrelsens ansvar när det blåser

Krönika Vi har rekordmånga konkurser – vad har styrelsen för ansvar när företaget råkar på obestånd? En styrelse kan inte hävda att den inte haft tillräcklig information, skriver krönikören och styrelseproffset Johanna Palmér.

Styrelsens ansvar när det blåser
Du kan inte hävda att du inget visste, hälsar Johanna Palmér. Foto: Stock Adobe

Konjunkturen har vikt nedåt och höga räntor till följd av inflationspuckeln plågar många bolag, särskilt de högbelånade. Bolagens ekonomi och reserver utmanas och trots att ljuset hägrar i horisonten, ser vi just nu de högsta konkurssiffrorna på många år.

Inom startupvärlden är det ett fåtal bolag som med lätthet finansierar sig, riskkapital och affärsänglar önskar se kassaflöden som går ihop sig. Det är en bjärt kontrast till för bara några år sedan och många tvingas kasta in handduken.

Hur tar styrelsen på bästa sätt sitt ansvar när det blir kärvt? Hur hanterar vi i styrelsen situationen om det bolag vi ansvarar för kommer på obestånd?

Att vara på obestånd betyder att företaget inte kan betala sina skulder och att det inte är tillfälligt. Om tillståndet ser ut att fortgå framåt och man inte kan hitta ett sätt att lösa sina ekonomiska problem så kan företaget, om man ser en överlevnadschans längre fram, ansöka om en företagsrekonstruktion. Om inga överlevnadschanser kan skönjas, ja då tvingas företaget ansöka om en konkurs. Vanligtvis ansöker drygt 6 000 företag per år om konkurs, men 2023 var siffran 8 868 företag, en ökning med nästan 50 procent och det högsta antalet konkurser under ett år sedan 1998.

Styrelsens ansvar för att se till att få löpande information om bolagets finansiella ställning går mycket långt.

I konkursen används i princip alla tillgångar för att betala av skulder enligt en prioriteringsordning.

Styrelsens ansvar för att se till att få löpande information om bolagets finansiella ställning går mycket långt. En styrelse kan i princip inte hävda att den inte haft tillräcklig information. Det måste man skaffa sig, på ett sätt eller ett annat.

Man har också ett tungt ansvar att bevaka och upptäcka kapitalbrist. Om styrelsen har skäl att anta att kapitalbrist råder, det vill säga att bolagets egna kapital understiger halva aktiekapitalet, måste man se till att en kontrollbalansräkning (KBR) genast upprättas och en kallelse till kontrollstämma skickas.

Misslyckas man med detta inträder ett personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna. Man blir solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser som uppkommit under den tid som man brustit i sitt ansvar. Extra viktiga här är skatter och avgifter där det knappt finns några ursäkter.

Detta ansvar kan även slå till om vi har upprättat KBR men gjort det för sent. Så viktigt att vara snabb på bollen här!

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, så lyder portalparagrafen i ABL kap 8. När tiderna är kärvare krävs det att styrelsen kryper närmare verksamheten och i detalj skärskådar historiska siffor, försäljningsprognoser och kostnadsmassor för att på bästa sätt ta sitt ansvar i tider av snålblåst.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.