Styrelsens ansvar i kärva tider

Ägare & styrelse Ekonomisk osäkerhet och snabba omvärldsförändringar gör det både svårare och viktigare för styrelsen att följa upp företagets verksamhet. Therese Utengen på Grant Thornton tipsar om hur styrelsen kan hålla koll på ekonomin.

Styrelsens ansvar i kärva tider
Foto: Grant Thornton/Stock Adobe

Det är styrelsen som, enligt aktiebolagslagen, har ansvaret för att uppskatta företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet tolv månader från bokslutsdagen. Styrelsen ska bedöma och dokumentera förutsättningar för fortsatt drift. Revisorns uppgift är sedan att granska bedömningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Detta missuppfattas ibland och företagen tror att det enbart är ekonomiavdelningen och revisorn som ska göra denna bedömning och bedöma och dokumentera förutsättningen för fortsatt drift, berättar Therese Utengen, revisor och partner på Grant Thornton.

Fakta

5 tips till styrelsen för att ha koll på företagets ekonomi

  1. Se till att ha en dokumenterad riskanalys.
  2. Genomför nedskrivningsprövningar vid indikationer på nedskrivningsbehov av företagets tillgångar.
  3. Var noga med att tänka framåt och analysera och dokumentera utifrån olika scenarion.
  4. Var lyhörd för oförutsedda händelser i omvärlden.
  5. Ha en nära dialog med kunder och leverantörer.

Om styrelsen inte reagerar på negativa signaler som indikerar att det kan bli aktuellt med en konkurs, till exempel att skatter och avgifter inte betalas eller om det egna kapitalet sjunker, kan ledamöterna ställas till svars för bokföringsbrott och bli personligt betalningsansvariga.

– Därför är det mycket viktigt att styrelsen begär in rätt beslutsunderlag från företagsledningen och att ledningen ser till att förse styrelsen med aktuella siffror och prognoser framåt, säger Therese Utengen.

Koll på kassaflödet

Hon menar att detta bör hanteras aktivt i styrelsearbetet som en löpande uppföljning av verksamheten och omvärldsfaktorer.

– Det är styrelsen som ska redovisa för intressenterna och revisorn att det inte föreligger behov av nedskrivning av företagets tillgång.

I dessa osäkra tider blir det både svårare att få lån från banken och från externa finansiärer. Leverantörer kan gå i konkurs och kundunderlaget kan minska.

– Då är det viktigt att hålla regelbunden koll på kassaflödet och löpande följa företagets resultat och läget i balansräkningen. Det är viktigt att företaget har en realistisk budget och att likviditetsprognoserna uppdateras regelbundet. Man bör även se över kostnader så snart tecken visar att likviditeten krymper.

Det gäller också att vara observant på om kunder inte betalar sina fakturor i tid eller om leverantörer inte får fram varor.

– En kunds ekonomiska svårigheter kan i förlängningen påverka företagets verksamhet. Styrelsen ska bedöma hur sannolikt det är att kundfordringarna kan komma in och om det är möjligt att sälja innehållet i lagret.

Therese Utengen betonar också vikten av att styrelsen är lyhörd för oväntade händelser och uppdaterar prognoser när förutsättningarna förändras, samt överväger konsekvenserna av olika scenarier och hur de påverkar företaget. Hur ser det ut i dag, om 6 månader, 12 månader och 24 månader. Vad händer till exempel om en viktig kund eller leverantör går i konkurs?

Hon menar att styrelsen bör ha en dokumenterad riskanalys för att snabbt kunna agera utifrån förändrade förutsättningar. I den ska man kunna identifiera vad som hotar verksamhetens mål och att bedöma både nuvarande och framtida hot mot verksamheten.

– Det gäller att vid behov snabbt kunna uppdatera likviditetsprognoser och budget. Viktigt är också att ha en nära dialog med kunder och leverantörer för att identifiera om deras läge förändras.

I kärva tider är det också kanske nödvändigt att öka antalet styrelsemöten.

– Det får inte går för lång tid mellan dem eftersom saker och ting kan ändras snabbt, avslutar Therese Utengen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.