Se upp för diket!

Krönika Hade någon frågat mig om man behövde räkna med risken för en systemkollaps hos en av de stora revisionsbyråerna, eller att flygplan skulle demolera WTC i New York hade jag svarat att tanken var så osannolik att den inte var värd att reflektera över.

Se upp för diket!
Malcolm Wiberg är partner på advokatbyrån Westerberg och krönikör i Vd-tidningen.

Så kom Enron och 11 september och världen förändrades för alltid. Hur mycket klokskap jag tog med mig från det kan man fundera över, för hade någon på nyårsafton 2019 föreslagit en framtid där världens flygplatser skulle stänga ner, lock down blev normalitet och dansk militär stod på Öresundsbron, hade jag troligen frågat vilken typ av färgglada piller hen stoppat i sig. Och skulle någon föreslagit att det som händer nu faktiskt skulle hända, hade tankarna rört sig till Tage Danielssons sannolikhets monolog. Risken då för ett krig och ett svenskt medlemskap i Nato var ju så försumbar att ”den inte fanns, fast bara lite”, medan sannolikheten nu är nästan 100 procent.

1999 lanserade Ray Kurzweil tesen att informationsteknologin utvecklar sig med exponentiell utvecklingstakt som fördubblas vart tionde år. Översatt till en promenad tar oss trettio steg ungefär tjugo meter. Så länge de är linjära. Men om de är exponentiella, var hamnar vi då? Svaret är 26 varv runt jorden eller en miljard meter! Stämmer Kurzweils tes kommer de närmaste 100 åren alltså motsvara 20 000 år av utveckling!

Med utvecklingen i omvärld förefaller Kurzweils tes inte bara gälla tekniska system, utan också sociala. Förr var det inget som förändrades med exponentiell hastighet. Idag verkar det mesta vara i rörelse. Och det är inte bara det att det går fort. Förändringarna är också disruptiva. Går det fort i en linjär värld klarar vissa av att hänga med. En förare som känner banan kan köra i 300 km. Men om föraren inte känner banan, eller om banan förändras oberäkneligt klarar ingen av att köra fort. Får vi då inte hjälp med förståelsen kommer vi ohjälpligt hamna i diket. Det dike där Putin förefaller tillbringa sina dagar.

I en värld som förändrar sig med dagens hastighet måste alla bidra med sin klokskap. Informationen kan inte längre processas i vd:s huvud i avvaktan på hens beslut. Vi måste helt enkelt lämna den gamla modellen för hur vi styr våra organisationer. Bort från den hierarkiska och regelstyrda organisationen mot en självlärande och innovativ myrstack som har förmåga att förändra sig sömlöst med omvärlden. Det är en utmanande tanke för den ledare som styr utifrån sitt eget huvud men en fantastisk möjlighet för den som inte styr, utan vars ledarskap handlar om att bidra till att få andra människor att växa mot den okända framtiden. Den framtid om vilken den legendariska golfkommentatorn Göran Zachrisson träffsäkert konstaterade att ”det enda jag vet om den här putten, är att klockan är kvart i tre”!

Fakta

Malcolm Wiberg

Är advokat och vd för Westerberg & Partners Advokatbyrå. Tidigare var han ordförande och vd för Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han är författare till ”Medvetet Ledarskap – Att förändra en företagskultur”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.