Många jobbsökare vill veta lön – redan i platsannonsen

HR & Arbetsmiljö En ny rapport visar att lön är en alltmer angelägen fråga för jobbsökare på den svenska arbetsmarknaden. 64 % uppger att lönenivå är en viktig faktor när de jämför potentiella arbetsgivare.

Många jobbsökare vill veta lön – redan i platsannonsen
Sett per åldersgrupp tycks lön vara viktigast för jobbsökare 36–45 år. Foto: Adobe Stock

Så pass viktig att 51 % redan i platsannonsen vill få information om aktuell lönenivå för tjänsten – vilket är över tre gånger så många som före pandemin.

I en omfattande undersökning från rekryterings- och bemanningsföretaget TNG svarade över 1 200 jobbsökare i hela Sverige på frågor kring vad som är viktigt för dem i valet av arbetsgivare, och vilken information de tittar efter i en platsannons.

Resultatet visar att information om aktuell lönenivå efterfrågas av 51 % av respondenterna. En markant ökning från 2019, då motsvarande siffra var 19 %.

Vid en jämförelse av hur de män respektive kvinnor som deltog i undersökningen svarat, är det något fler kvinnor (52 %) än män (50 %) som vill se lönenivå redan i platsannonsen.

Bryter man ner svaren per bransch syns även där vissa skillnader. Mest efterfrågat tycks information om lönenivå i platsannonsen vara bland jobbsökare inom kundtjänst, kundservice och administration (54 %) och teknik, industri och Supply Chain (53 %). De branscher där högst andel svarar att lönenivå övergripande är viktigt för dem i valet av arbetsgivare är dock personal och HR (70 %) och finans och ekonomi (68 %).

Sett per åldersgrupp tycks lön vara viktigast för jobbsökare 36–45 år, där 68 % efterfrågar denna information redan i jobbannonsen. Lägst är siffran i gruppen 56–65 år (42 %).

Charlotte Ulvros, marknadschef på TNG, är inte förvånad över siffrorna:

– Lön har historiskt varit ett tabubelagt och känsligt ämne, inte minst inom rekrytering. Men det håller på att förändras. För Millennials och Gen Z är det idag en självklarhet att prata öppet om lön, samtidigt som digitala plattformar som till exempel Glassdoor har gjort det enklare för jobbsökare att göra egen research kring lönenivåer på ett och samma företag, samt jämföra olika arbetsgivare.

Hon konstaterar att i grunden handlar det om att bygga tillit och förtroende gentemot jobbsökare.

– Att man redan från början har en öppen och ärlig dialog. Dessutom finns det idag gott om forskning som pekar på att lönetransparens leder till fler, och dessutom mer diversifierade, ansökningar. Sedan sparar det självklart också tid för alla inblandade om kandidatens förväntningar kring lön överensstämmer med vad arbetsgivaren kan erbjuda.

Att som arbetsgivare vara transparent kring lönenivån kan därmed vara en konkurrensfördel och även gynna mångfald, menar Charlotte Ulvros.

Vill du veta mer? Ladda ner rapporten kostnadsfritt här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.