Livet ur bankdirektörens perspektiv

Ledarskap I boken En bankdirektör med skägg berättar Karl Henrik Pettersson om tiden som vd för en av Sveriges största banker när 1990-talskrisen drabbade det svenska bankväsendet och också drabbade honom själv.

Livet ur bankdirektörens perspektiv

Karl-Henrik Pettersson, som under 1980-talet var vd för Första Sparbanken, ger idag ut sin självbiografi, En bankdirektör med skägg – om hur livet blev och varför det blev som det blev. Boken handlar inte minst om bankkrisen på 1990-talet där författaren befinner sig i stormens öga. Boken ger en inblick i Karl Henrik Petterssons liv och hans deltagande i svensk bank- och näringslivshistoria och berättar om hur motgångar på sikt kan vändas till något positivt.

I boken berättar Karl-Henrik Pettersson också om tiden som personlig assistent åt Jan Wallander, då vd i Sundsvallsbanken och om sina år som chefstjänsteman i kanslihuset på 1970-talet, med minnesbilder av arbetet med tre industriministrar, Krister Wickman, Rune B. Johansson och Nils G. Åsling.

I sista kapitlet gör han en utvärdering av sitt liv, och frågar: hur har jag lyckats med livet som jag själv upplever det?

Boken ges ut på Ekerlids förlag.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.