Hon talar om innovation på tillväxtkonferensen

Fokuskonferensen Lina Bjerke talar om innovation som drivkraft på digitala Vd-tidningens konferens om tillväxt den 9 april. Häng med och få en sneak-peak på innehållet!

Hon talar om innovation på tillväxtkonferensen
Foto: JIBS/Adobe Stock

Lina Bjerke är disputerad i nationalekonomi vid Jönköping International Business School. Dessutom har hon varit analytiker på Jordbruksverket och är i sin forskning specialiserad på landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Hon ska på konferensen ”Så skapar du framgångsrik tillväxt som vd” ge ett forskarperspektiv på hur innovation kan driva tillväxt i företaget.

Spännande. Berätta!

– Det vi ser i vår forskning är att småföretagen utanför städerna är superviktiga för innovation, vilket ibland tappas bort. En enkel förklaring är att det inte finns någon statistik på de mindre företagens innovationssamverkan, hur innovation bedrivs i företagen och så vidare, säger hon.

Att det saknas statistik beror på att datainsamlandet i Sverige utgår från större bolag. Vi har vant oss vid att koppla ihop stora bolag med banbrytande innovationer. Men, menar Lina Bjerke, små bolag har en viktig roll att spela för innovationskraft och tillväxt.

– En radikal innovation får störst betydelse om den får stor spridning, förklarar hon. När vi pratar om innovation pratar vi också om förnyelse, att man tar till sig nya processer och så vidare.

Små företag behöver också innovation

Hon menar att om Volvo till exempel utvecklar en ny scanningsmetod för komponenter i produktion, så behöver alla underleverantörer haka på för att innovationen ska bli nyttig. Det blir helt enkelt ingen spridning om inte de små företagen fångar upp de större bolagens innovationer.

– Men det är inte så att all innovation sker i stora företag. Jättemycket sker i mindre företag utanför de stora städerna. Och här tänker jag skrapa på ytan runt den kunskap som finns runt stora och mindre företag: vad driver innovation på olika platser, vad behövs för stödsystem, och hur kan innovation bidra till att mindre företag faktiskt kan växa.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.