Få kvinnliga företagsledare i Sverige

Jämställdhet En ny undersökning från Företagarna visar att knappt 1 av 5 företagsledare i svenska aktiebolag är kvinnor och det vanligaste namnet bland företagsledarna är Lars.

Få kvinnliga företagsledare i Sverige

Företagarnas nya undersökning  baseras på data från 284 996 aktiebolag med minst 500 000 kronor i omsättning.

Undersökningen visar att det är en lång väg att gå för att uppnå jämställdhet bland företagsledare på svenska aktiebolag. Det första kvinnliga namnet – Maria – återfinns först på 18:e plats på listan över de vanligaste namnen bland företagsledarna.

– Även om resultatet inte kommer som en överraskning så är det väldigt dystra siffror. Kvinnors företagande inte bara är en jämställdhetsfråga utan det är också en fråga om att frigöra innovation och tillväxt i hela landet. Kvinnor är idag underrepresenterade bland företagare och här finns således den största potentialen, säger Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande på Företagarna

Ljuspunkten i undersökningen återfinns bland väldigt unga företagsledare – under 25 år – där 1 av 4 företagsledare är kvinnor.

– Det är glädjande att tillväxten bland yngre ser bättre ut än den gör bland äldre. Men utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi behöver fler kvinnor i ledningsposition idag för att ännu fler kvinnor ska våga ta steget att starta och driva sitt eget företag imorgon, berättar Lina Skandevall.

Det finns bara en bransch där andelen kvinnor på företagsledarposten överstiger männen. Inom hår & skönhetsvård är hela 4 av 5 företagsledare kvinnor. Högt upp på listan, om än en bra bit efter, finns övriga konsumenttjänster (bland annat begravningsverksamhet, kroppsvård och tvätteriverksamhet) samt hälsa & sjukvård, där hälften respektive 4 av 10 företagsledare är kvinnor.

– De kvinnliga företagsledarna återfinns främst i de branscher där vi vet att många av dem också är företagare. Vi behöver bevisligen fler kvinnor som driver företag för att vi ska få fler företag som skapar fler jobb i Sverige, avslutar Lina Skandevall.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.