Distansarbetare mer produktiva och lojala

HR & Arbetsmiljö En forskningsöversikt från Högskolan i Gävle visar ett samband mellan distansarbete och bättre produktivitet.

Distansarbetare mer produktiva och lojala
Distansarbete kan vara positivt både för produktivitet och anställdas arbetsprestation. Foto: Adobe Stock

– Distansarbete kan vara positivt både för produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap.

Forskargruppen har utgått från alla forskningsstudier inom området publicerade på engelska från år 2000 till 2021 och funnit 43 vetenskapliga artiklar som analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet. En övervikt av studierna fann att distansarbete bidrog till bättre produktivitet och det utan någon negativ effekt på kvalitet eller liknande.

I en ny studie med över 500 europeiska företagsledare säger en majoritet av företagsledarna att distansarbete är mer produktivt och en ny Sifo-undersökning visar att varannan kontorsarbetare får mer gjort när de arbetar på distans.

I de studier som frågat de anställda, eller deras chefer, sågs ett tydligt mönster där de som själva valt distansarbetet upplevde ökad effektivitet eller produktivitet. Möjligheten att kunna välja själva hade också stor betydelse för viljan att stanna kvar på sin arbetsplats.

Läs mer: Distansarbete viktigt för akademiker

– Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd, berättar Gunnar Bergström.

Samtidigt fann några studier att distansarbete ledde till en sämre prestation.

Vid en närmare analys framträdde ett mönster som visade att företag inom samma bransch, eller personal inom samma yrke med specifika arbetsuppgifter, (till exempel antal besvarade telefonsamtal) tenderade att visa mer positiva resultat än jämförelser mellan olika typer av organisationer och där man använde mer generella sätt att mäta arbetsprestationen (till exempel hur man presterat i allmänhet).

– Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.