Det sällan skådade ledarskapet

Krönika Västvärlden har ett outtömligt behov av ledarskap och det akademiska ämnet ledarskap har flest författare. Tusentals boktitlar ges ut varje år. Framgångsrecepten är många, så många att forskningen försöker hitta en generalklausul, spika fast en definition som alla kan ställa sig bakom.

Det sällan skådade ledarskapet
Johanna Palmér är krönikör hos Vd-tidningen. Här skriver hon om behovet av ledarskap.

Försöket nedan till generalklausul är hämtad från USA, där ledarskapsforskningen har högre status än i Sverige.

”Ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp av individer att åstadkomma ett gemensamt mål.” (Northhouse, 2007)

Herregud! Så utslätat att det nästan förlorar innebörden! Lika missvisande som att beskriva en utmärkt Cote-du Rhône som en måltidsdryck!

Ledarskap låter sig nämligen knappt fångas i text, trots att internet har gott om sju-punktslistor. Samtidigt angår det de flesta. Det behövs ingen akademisk förståelse för ledarskap för att ha en åsikt om det. Ledarskap känns i hela kroppen och kan skilja sig likt två olika flaskor vin. Kunskapen om vin och kunskapen om ledarskap har en gemensam nämnare – det stora antalet trätoämnen. Är ledarskapet själva ledaren eller är det ledarskapet som denne utövar? Handlar ledarskap om påverkan, eller om makt? Vilken roll spelar situationen?

Frågorna är fler än svaren. Kanske är ledarskapet svårfångat eftersom människans inre liv också är svårfångat. Ett ledarskap som passat på ett ställe, passar inte nödvändigtvis på nästa. Media och sociala medier är inte oviktigt i sammanhanget. En person som via utmärkelser och vittnesmål lyfts fram som en god ledare, anses också som detta eftersom bilden spritts till många människor.

Hur kan du lära dig att bli en god ledare, om inte ens professorerna kan fastslå de magiska ingredienserna? Vilken är den mest rätta instruktionsboken?

Jag är vän av tanken att ledarskapet börjar med dig själv. Du är en komplex individ. Jag är en komplex individ. Vi är uppbyggd genom ett liv av erfarenheter, viljor, rädslor och resultat. Ledarskapet måste börja i en inåtvändande rörelse mot dig själv.

Men arbetsvardagen är intensiv, mötestung och mailtung och lämnar ofta för lite tid för reflektion och analys. Trots det är det viktigt att ständigt reflektera i syfte att utveckla sitt ledarskap, över sig själv och över andra.

Ett sätt att få tid till personlig utveckling är att ta del av kvalitativa utbildningar och seminarier. Bra ledarskap är hett eftertraktat och det finns därför ett fantastiskt utbud, nyttiga tillfällen för reflektion och lärdomar kring hur ditt ledarskap känns hos de du är satt att leda.

Det är helt enkelt viktigt att fylla på. Med vin ibland, men framförallt med ny kunskap och välgörande reflektion. Ett gott vin gläder ett och annat hjärta, men ett gott ledarskap uträttar stordåd.

Fakta

Johanna Palmér

Styrelseproffs, fristående samhällsdebattör och föreläsare inom hållbart ledarskap. Utsedd till Årets Ledare och Årets Samhällsutvecklare i Linköping/Norrköping.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.