Branscherna med högst och lägst framtidstro

Nyckeltal Landets småföretagare ser ljust på framtiden. Mer än varannan företagare räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret, visar Vismas Affärsbarometer som listat branscherna med högst respektive lägst framtidstro.

Branscherna med högst och lägst framtidstro

Vismas Affärsbarometer är en undersökning som genomförts regelbundet sedan 2011 och ger en tydlig fingervisning om framtidstron bland små och medelstora företag i hela landet. Den senaste undersökningen, som bygger på en enkät som besvarats av 824 små och medelstora företag, visar att framtidstron nu är starkare än på flera år.

Över hälften av småföretagen – 51 procent – tror att deras försäljning kommer att öka under de närmaste sex månaderna. Det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen i höstas.

– Det här är glädjande nyheter. De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Deras växande framtidstro är en indikator på ett starkt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

De mest optimistiska företagen finns i Blekinge där fler än sex av tio tror på ökande försäljning. Därefter följer Gävleborg, Halland och Värmland. I botten på länsrankingen återfinns Västerbotten, där endast tre av tio småföretagare räknar med ökande försäljning.

Men skillnaden mellan olika branscher är också stor. De mest optimistiska småföretagarna finns inom handel, medan vård och omsorg samt skola och utbildning återfinns på listans två bottenplaceringar. Största hoppet uppåt på listan gör branscherna jord- och skogsbruk samt hotell och restaurang till skillnad från skola och utbildning som står för det största raset med ett fall från andra till näst sista plats.

Vad beror då den starka framtidstron på? Vid sidan av säsongsberoende anledningar tror många småföretagare att försäljningen kommer att öka tack vare ett förbättrat produktutbud och ökad intern kapacitet.

– 99 procent av landets företag är små och medelstora. Deras växande optimism ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning i landet, säger Henrik Salwén.

Branscher med högst framtidstro.

Handel 61 procent

Jord- och skogsbruk 60 procent

IT och telekom 58 procent

Branscher med lägst framtidstro.

Vård och omsorg 26 procent

Skola och utbildning 27 procent

Fastighet 40 procent

Procentsiffran avser andel av företagen som tror på ökad försäljning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.