nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Framtidstron är stor inom handeln. Foto: Stock Adobe

Branscherna med högst och lägst framtidstro

Landets småföretagare ser ljust på framtiden. Mer än varannan företagare räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret, visar Vismas Affärsbarometer som listat branscherna med högst respektive lägst framtidstro.

Vismas Affärsbarometer är en undersökning som genomförts regelbundet sedan 2011 och ger en tydlig fingervisning om framtidstron bland små och medelstora företag i hela landet. Den senaste undersökningen, som bygger på en enkät som besvarats av 824 små och medelstora företag, visar att framtidstron nu är starkare än på flera år.

Över hälften av småföretagen – 51 procent – tror att deras försäljning kommer att öka under de närmaste sex månaderna. Det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen i höstas.

– Det här är glädjande nyheter. De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Deras växande framtidstro är en indikator på ett starkt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

De mest optimistiska företagen finns i Blekinge där fler än sex av tio tror på ökande försäljning. Därefter följer Gävleborg, Halland och Värmland. I botten på länsrankingen återfinns Västerbotten, där endast tre av tio småföretagare räknar med ökande försäljning.

Men skillnaden mellan olika branscher är också stor. De mest optimistiska småföretagarna finns inom handel, medan vård och omsorg samt skola och utbildning återfinns på listans två bottenplaceringar. Största hoppet uppåt på listan gör branscherna jord- och skogsbruk samt hotell och restaurang till skillnad från skola och utbildning som står för det största raset med ett fall från andra till näst sista plats.

Vad beror då den starka framtidstron på? Vid sidan av säsongsberoende anledningar tror många småföretagare att försäljningen kommer att öka tack vare ett förbättrat produktutbud och ökad intern kapacitet.

– 99 procent av landets företag är små och medelstora. Deras växande optimism ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning i landet, säger Henrik Salwén.

Branscher med högst framtidstro.

Handel 61 procent

Jord- och skogsbruk 60 procent

IT och telekom 58 procent

Branscher med lägst framtidstro.

Vård och omsorg 26 procent

Skola och utbildning 27 procent

Fastighet 40 procent

Procentsiffran avser andel av företagen som tror på ökad försäljning.

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här