5 tips för att lyckas som vd i ägarlett företag

Vd-tollen Att lyckas som vd i ett ägarlett företag innebär många utmaningar som ställer särskilda krav på såväl vd som ägarna och styrelsen. Vilka frågor ska då vd:n ha på sin agenda för att detta ska fungera?

5 tips för att lyckas som vd i ägarlett företag

Hans Ahlstrand, som tidigare var affärsrådgivare vid Grant Thornton, har en lång erfarenhet från arbeten i företagsledande chefspositioner genom aktivt deltagande i styrelser och ledningsgrupper. Han har arbetat som vd under mer än 15 år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hans Ahlstrand börjar med att bena upp skillnaden mellan ägarnas, styrelsens och vd:ns ansvar.

– Ägarna ansvarar för att det finns en dokumenterad ambition med bolaget i form av ett ägardirektiv, vilket tyvärr alltför ofta saknas.

De ska också se till så att både styrelsen och vd får tillgång till relevant information för att kunna göra sitt jobb.

Tydliga förväntningar

När det gäller skillnaden mellan styrelsens och vd:ns ansvar börjar Hans Ahlstrand med att presentera en idealbild.

– I den tar styrelsen ansvar för VAD-frågorna medan vd ansvarar för HUR-dimensionerna. Men så fungerar det sällan fullt ut i verkligheten.

Styrelsen ska arbeta genom vd:n och ge denne tydliga instruktioner och befogenheter.

– De ansvarar också för att det finns tydliga förväntningar på vd:n, att vd har tillgång till relevant information och säkerställa att vd får en bra coaching mellan mötena. Styrelsen ska också löpande utvärdera vd:ns arbete. När det gäller strategierna har det under senare år blivit allt vanligare med fokus på hållbarhetsfrågorna, konstaterar Hans Ahlstrand.

Hans grundtips är att vd inte ska vara ledamot i styrelsen utan bara adjungerad.

– Annars finns det stor risk att vd:n sitter på två stolar och det är inte bra.

Många slutar i förtid

Vd:ns ansvar är att ansvara för den dagliga driften och förvaltningen och se till så att styrelsens beslut genomförs enligt de instruktioner som styrelsen gett.

Hans Ahlstrand konstaterar att många vd:ar slutar i förtid eftersom rollerna inte är klara.

– Det är också viktigt att vd ger styrelsen den rapportering och de beslutsunderlag som de efterfrågar, säger Hans Ahlstrand.

När det gäller gränsen mellan styrelsens och vd:ns ansvar är det styrelsens ansvar att avgöra var gränsen går mellan operativa och strategiska frågor och beslut.

– Här gäller det att skapa en tydlig ansvarsfördelning och en bra balans.

En skriftlig vd-instruktion krävs i publika bolag, men Hans Ahlstrand rekommenderar alla privata bolag som har en vd att upprätta en sådan och i den då också ange gränssnittet mellan operativa och strategiska frågor.

– Alltför många vd:ar slutar i förtid eftersom rollerna inte är klara. Statistiken visar att sju av tio vd:ar lämnar uppdraget efter 18 månader.

Han konstaterar att många blivande vd:ar inte ställer krav på att det ska finnas ett ägardirektiv och en vd-instruktion.

– De borde också ta referenser på ägarna och styrelsen för att se hur det fungerat historiskt. Att de inte ställer krav beror nog ofta på att de är smickrade över att ha fått erbjudandet.

Tar inte sitt uppdrag på allvar

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation vilket kräver att de kontinuerligt får ekonomiska rapporter från vd.

– Här räcker det i normalfallet med vd:ns månadsbrev och månadsbokslut och den lägsta nivån är kvartalsuppföljningen.

I en undersökning som Grant Thornton gjort, där de intervjuade 400 vd:ar i företag med mer än 100 anställda, visade det sig att en stor andel av vd:arna inte ansåg att styrelsen tar sitt strategiska ansvar på allvar.

– Endast var tionde vd gav i den undersökningen sin styrelse högsta betyg och så många som 16 procent ansåg att styrelsen gör ett dåligt eller ganska dåligt arbete, avslutar Hans Ahlstrand.

Fakta

5 tips på en för att ha en bra fungerande relation mellan ägare, styrelse och vd

  1. Upprätta ett ägardirektiv.
  2. Låt styrelsen ta hand om vad-frågorna medan vd:n sköter huret.
  3.  Bättre att vd:n inte sitter i styrelsen utan istället är adjungerad.
  4. Gör en skriftlig vd-instruktion.
  5. Som blivande vd ta referens på ägarna och styrelsen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.