10 sätt att demotivera medarbetarna

Motivation En undersökning gjord av Gallup visar att bara 14 procent av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete och därmed driver utvecklingen framåt. Det finns många sätt att demotivera sina medarbetare.

10 sätt att demotivera medarbetarna

Bloggaren Jan Höglund, från Västerås, presenterar på sin blogg en lista med tio sätt att demotivera medarbetare. Listan har han hittat i en handledarutbildning vid Uppsala universitet. Jan Höglund, som har över 35 års erfarenhet i olika roller som mjukvaruutvecklare, chef, konsult och forskare, har som ett genomgående tema i sin blogg sökandet efter bättre sätt att arbeta tillsammans.

En fråga som intresserar honom speciellt är hur man kan få en hel organisation att bli mer lättrörlig eller manövrerbar och hur man kan ta vara på all den mänskliga energi och intelligens som finns i en organisation.

Eftersom han har arbetat med mjukvaruutveckling är agil systemutveckling en inspirationskälla. Men Jan Höglund menar att frågan om hur vi ska organisera mänsklig verksamhet på ett bättre sätt går mycket djupare än så. Det handlar enligt honom ytterst om hur vi ser på världen och på oss själva.

Jan Höglund menar att vi kan ge förutsättningar för motivation, men att vi inte kan motivera någon direkt. En sådan motivation blir då enligt honom extern och extern motivation förstör den interna motivationen.

Så hans uppmaning är att undvika att demotivera!

Demotiveringslistan från Uppsala universitet

1. Ignorera deras prestationer.

2. Anta att du vet vad som är viktigast för dem, fråga inte. Skulle du ändå fråga, ignorera vad de svarar, även om du lovar tänka på saken.

3. Utgå från att goda prestationer är normen, men var extra noga med att uppmärksamma och kritisera varje tillkortakommande.

4. Skapa normer utan någon som helst relevans för arbetet. Skapa även många detaljregler och följ upp dessa nyckfullt.

5. Om någon är osäker på hur de ska utföra en uppgift, säg bara åt dem att sätta igång. Låt dem inte störa dig med sina problem.

6. Ge inget stöd, men förvänta dig bästa tänkbara resultat.

7. Var nedlåtande, eller om du misslyckas med det sarkastisk, särskilt i offentliga sammanhang.

8. Tillskapa situationer där de utvecklar en rädsla som bygger på konkurrens mellan kollegor.

9. Ta åt dig äran för deras framgångar, och kritisera dem för deras misslyckanden.

10. Tolerera inte misslyckanden och se till att folk täcker igen spåren efter sina tillkortakommanden. Detta kommer att leda till ett klimat av skam och misstroende, vilket uppmuntrar skyttegravskrig som i sin tur hindrar arbetet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.