Produktiviteten ökar med globalt distribuerad arbetskraft

HR & abetsmiljö Högre produktivitet och lägre personalomsättning. Det är effekterna av globalt distribuerad arbetsmodell enligt HR-företaget Remote.

Produktiviteten ökar med globalt distribuerad arbetskraft
Globalt distansarbete boostar produktiviteten, visar undersökning. Foto: Adobe Stock

Debatten om distansarbetes vara eller ickevara verkar aldrig dö ut. Samtidigt syns en ny trend. Företag som bygger permanent distribuerade arbetsstyrkor och inkluderar anställda på olika platser som ofta dessutom befinner sig i flera olika länder.

Globalt distribuerad arbetskraft är ett uttryck för när medarbetarna är utspridda och inte fysiskt befinner sig på en viss arbetsplats. Det amerikanska bolaget Remote, som jobbar med just skapande, hantering och support av internationellt distribuerade arbetsstyrkor har i den nya undersökningen 2023 Remote Workforce Report intervjuat nästan 1600 HR- och företagsledare som använder arbetsmodellen.

Enklare behålla talang

De främsta skälen till att de tillfrågade företagen anställer medarbetare över nationsgränserna är för att behålla personalen, få större tillgång till talanger och för att förbättra produktiviteten.

72 procent av de tillfrågande företagen säger att deras produktivitet har ökat sedan de började arbeta med en distribuerad arbetsmodell. 60 procent uppger dessutom att antalet högkvalitativa sökande ökat sedan de bytte arbetsmodell.

En majoritet av globalt distribuerade företag (69 procent) säger att personalomsättningen har minskat och mer än halva andelen tillfrågade (58 procent) säger att en distribuerad arbetsstyrka gör det enklare att anställa och behålla talang.

– Denna rapport demonstrerar att distribuerat arbete inte bara är livsomvälvande för individer, det är även en överlägsen arbetsmodell som driver effektivisering, produktivitet, bibehållande av personal samt kvalitén hos de sökande, säger Job van Der Voort, som är vd och en av grundarna bakom Remote i en kommentar.

Chefer mer positiva än anställda

En annan intressant slutsats i rapporten är att chefer och beslutsfattare är mer positiva till distansarbete än anställda. Undersökningen visar att två tredjedelar av de tillfrågade beslutsfattare tror att distribuerad arbetskraft kommer att vara vanligare än enbart lokala teams i framtiden. Bland de anställda är det mer splittrat. 43 procent säger att deras företag kommer att bli mer geografiskt utspritt i framtiden samtidigt som 45 procent i stället tror att deras företag kommer bli mer lokalt baserat.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.