Ny överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter

Avtal Arbetsmarknadens parter är nu överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Ny överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter
Parterna kommit överens om en ny beräkning för livränta i arbetsskadeförsäkringen som betalas efter 66 års ålder. Foto: Adobe Stock

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har nu tecknat en överenskommelse som stärker det kollektivavtalade försäkringsskyddet för vissa åldersgrupper.

Bland annat innebär förändringarna att åldersgränsen höjs från 65 till 66 år i sjukförsäkringen för arbetare, förmånerna enligt huvudavtalet för tjänstemän, arbetsskadeförsäkringen för både arbetare och tjänstemän samt tjänstegrupplivförsäkringarna för arbetare och tjänstemän. Överenskommelsen innebär i nuläget inte någon ökad premiekostnad för arbetsgivare.

Genom överenskommelsen sker en anpassning till de höjda åldersgränserna i det allmänna socialförsäkringssystemet.

Är väldigt nöjda

Dessutom har parterna kommit överens om en ny beräkning för livränta i arbetsskadeförsäkringen som betalas efter 66 års ålder. Därutöver har en överenskommelse slutits kring principer för prissättningen av de pensions- och försäkringssystem som parterna gemensamt finansierat, byggt upp och utvecklat.

– Vi är väldigt nöjda att ha fått dessa förändringar på plats genom konstruktiv förhandling, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

– Vi är också nöjda med att ha hittat en lösning så att de förbundsmedlemmar som drabbats får en ersättning retroaktivt, kommenterar Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp tycker att det här är ett styrkebesked för den svenska modellen och förhandlingsförmågan.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.