Mobiler gör möten ineffektiva

Mobilitet Mobiltelefoner och annan uppkopplad teknik reducerar vår effektivitet drastiskt och gör möten ineffektiva. Det menar åtta av tio chefer i en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Telenor.

Mobiler gör möten ineffektiva

Mobila och uppkopplade prylar är populära både hos företagen och de anställda trots att de i alla situationer inte gör oss till bättre och mer effektiva medarbetare. Av de drygt 500 ledningspersoner som ingick i Telenors undersökning svarade 77 procent att mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter distraherar och leder till mindre effektiva möten.

Cheferna själva är lika goda kålsupare som medarbetarna för lika många som tycker att tekniken stör erkänner att inte heller de kan låta bli att kolla sms, uppdateringar och e-post eller svara på samtal i mobilen medan mötet pågår. En vanlig orsak till det är att man känner en förväntan på sig att alltid vara nåbar, uppger de som svarat på undersökningen.

Policy saknas

Trots att många upplever störningarna från mobila prylar under möten som ett problem är det bara drygt vart fjärde företag som har en policy för teknikanvändning i mötessammanhang och fler än hälften av cheferna uppger att de aldrig på ledningsnivå diskuterat hur det påverkar medarbetarnas prestationsförmåga att vara ständigt uppkopplade.

– Som operatör har vi ett ansvar att rikta ljuset mot den här problematiken och hjälpa företag att använda tekniken smartare, säger Andreas Kristensson, ansvarig för innovation och affärsutveckling hos Telenor Företag.

Reducerad effektivitet

Tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic plockade Telenor under förra året fram ett utbildningsprogram som man kallar Workfulness.

– Vi vet att störande ljud sänker människors prestation med upp till 66 procent och att det tar upp till 25 minuter att återfå fullt fokus när man blivit avbruten. Att införa teknikpolicies och främja sunda digitala vanor är lika viktigt för medarbetarnas hälsa och prestationsförmåga som träningsbidrag och fruktkorgar, säger hon.

Text: Marcus Gustavsson

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.