Är din etiska kompass påslagen?

Krönika Stora teknikskiften har vi varit med om tidigare, drivet av den tekniska utvecklingen. I skiftet till AI finns etik och moral, för första gången, högt på agendan.

Är din etiska kompass påslagen?
Åsa Degermark skriver krönikor i Vd-tidningen.

Det beror förstås på att AI för med sig många nya moraliska perspektiv och ledare kommer i högre utsträckning än tidigare att få större ansvar för utfallet.

Ett av många moraliska dilemman kan uppstå i såväl utvecklingsfasen som i nyttjandet av AI-tjänsten. Om du tidigare inte behövt fundera på om din tjänst eller produkt kan användas på ett felaktigt och kanske direkt farligt sätt, är det dags att tänka om. Om det visar sig att din drönartjänst faktiskt kan omprogrammeras till att användas på annat, felaktigt sätt, behöver du helt enkelt säkerställa tekniska hinder för omprogrammering.

Ett annat moraliskt perspektiv som troligen kommer att hamna på många ledares bord framöver är integritet och hantering av data. Kan vi lita på AI’s förmåga att avgöra vad som är rätt och fel när det kommer till integritet och bedömning av t.ex. personuppgifter? I det sammanhanget kan man heller inte låta bli att fundera på vem som bär ansvaret och kontrollerar utvecklingen den dagen AI kommer att kunna utveckla sig själv? Några av de AI-forskare jag talat med tror att de etiska och moraliska aspekterna kommer att bli så komplicerade framöver att vi behöver experter som hjälper oss med bedömningar. Nyligen träffade jag en jurist som innehar rollen som ”AI Ethics officer”. Den typ av roll kommer vi se mer av framöver.

Ett perspektiv som jag också vill belysa i det här sammanhanget är ledarens ansvar att våga prova nytt samtidigt som hen hanterar eventuell rädsla och osäkerhet som utgör ett hinder för utveckling. Det kan tyckas vara en motsats till de exempel vi just nämnt, men det är just balansen mellan prövning och kvalitetskontroll som kommer att bli viktig i ansvarsfrågan för ledare. I de rapporter som visar hur framgångsrika länderna är i sin digitalisering anges enbart de tekniska perspektiven som broms för utvecklingen. Kanske sanningen ligger någonstans mitt emellan och att risktagning och mod är en ännu viktigare faktor för fortsatt framgång i vår digitala utveckling? Utvecklingen inom AI saknar än så länge större mängder av vetenskapliga bevis och därför är det just prövning som kommer att ge framgång med AI applikationer. Om prövningen sker med stöd av etiska riktlinjer finns alla möjligheter att lyckas. Men se till att din etiska kompass är påslagen!

Fakta

Åsa Degermark

Är ledarskapskonsult som stödjer ledare för att utvecklas och lyckas i den digitala världen. Hon har skrivit flera böcker om digital ledarskap.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.