Medarbetarna måste vara involverade i AI-beslut

Digitalisering En ny rapport från IT-företaget Workday visar att majoriteten av chefer anser att medarbetare ska vara involverade i beslut som rör AI.

Medarbetarna måste vara involverade i AI-beslut
Nästan hälften (45 %) av de tillfrågade cheferna tror att AI och ML kommer att gynna arbetstagarna. Foto: Adobe Stock

Rapporten visar bland annat att 94 procent av de 1 000 chefer över världen som medverkade i undersökningen anser att medarbetare bör involveras i beslutsfattande som rör AI. Nästan tre fjärdedelar av cheferna uppger att de känner sig pressade att implementera AI i sina organisationer och majoriteten är försiktiga med att ge upp för mycket av sitt beslutsfattande.

– Vår senaste studie bekräftar att AI och (ML) maskininlärning är avgörande för att nå framgång i dagens föränderliga arbetslandskap – denna uppfattning är något som delas av majoriteten av alla chefer globalt. Många organisationer upplever dock svårigheter med att implementera dessa tekniker på grund av kompetensbrist, säger Jens Löhmar, CTO Continental & DACH, Workday.

Etiska problem

Han konstaterar också att operationaliseringen av AI- och ML-strategier påverkas av etiska problem, brist på dataintegritet och medarbetarnas rädsla för att tekniken kan ersätta deras jobb.

– För att effektivt anamma AI och ML behövs en ökad mänsklig insyn och beslutsfattning, samt ett samarbete med leverantörer som visar ett engagemang för ansvarsfull AI-praxis och dataintegritet, menar Jens Löhmar.

Fler än 90 procent av de medverkande uppger att de för närvarande använder artificiell intelligens i sin verksamhet för att hantera medarbetare, ekonomi eller både och. 80 procent håller med om att AI och ML hjälper medarbetarna att arbeta mer effektivt och fatta bättre beslut. Behovet av investeringar inom området är också tydligt – 80 procent av de tillfrågade håller med om att AI och ML krävs för att deras verksamhet ska hållas sig konkurrenskraftig.

Överens om fördelarna

Trots den utbredda användningen av AI och ML i företagen, och det faktum att de flesta medarbetare är överens om fördelarna med tekniken kvarstår oron kring dess tillförlitlighet, etik och säkerhet. Så många som 77 procent av de tillfrågade uppger att de känner oro över tillförlitligheten gällande uppgifterna som genereras. 39 procent anser att potentiell partiskhet är en av de största riskerna när man överväger AI och 48 procent anger säkerhets- och integritetsfrågor som de största hindren för implementering. Endast 29 procent säger att de känner sig helt säkra på att AI/ML för tillfället används på ett etiskt sätt i näringslivet. Allt fler är dock optimistiska inför framtiden – mer än hälften (52 procent) säger att de är övertygade om att tekniken kommer att tillämpas på ett etiskt sätt om fem år.

Nästan hälften (45 procent) av de tillfrågade cheferna tror att AI och ML kommer att gynna arbetstagarna, öka arbetsbelastningen och skapa nya karriärmöjligheter. 43 procent är mer försiktiga och tror att AI och ML kommer att ersätta vissa arbetsuppgifter och även leda till viss arbetslöshet. 12 procent menar att AI och ML kommer att ersätta människor helt och hållet och ha en negativ inverkan på arbetstagarna.

Även om chefer världen över är överens om att det är viktigt att människor deltar i beslut som rör AI, visar undersökningen också att det finns en kritisk kompetensbrist för att lyckas med AI-implementeringen fullt ut. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av de svarande uppgav att deras organisation saknar kompetens för att fullt ut implementera AI och ML, och 76 procent uppgav att deras egen kunskap om AI- och ML-applikationer behöver förbättras.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.