Vd-tidningen

Ledningsgruppsdagen

1 februari 2024
Stockholmsmässan

Effektivt ledningsgruppsarbete i en föränderlig värld

Vår snabbt skiftande omvärld möblerar ständigt om på spelplanen för oss, och förmågan att hantera dessa förändringar är avgörande för varje organisations överlevnad och resultat. En framgångsrik ledningsgrupp måste förstå vart samtiden är på väg och vilka krav det ställer på organisationen, och ha förmågan att navigera i denna föränderliga värld. 

Målet med Ledningsgruppsdagen 2024 är att visa på framtida utmaningar för ledningsgrupper, och lyfta fram de viktigaste kompetenserna för en ledningsgrupp: teamutveckling, ekonomiska insikter, strategiskt tänkande och – inte minst – förståelse för vad som är ledningsgruppens ansvar och uppgifter.
Men det blir också en dag av möjligheter till fördjupning i nycklar till en god samarbetsförmåga inom gruppen: kultur, kommunikation, förbättrande mötesstrategier och metoder för att hantera de prövningar och möjligheter som följer med digitalisering, hållbarhetskrav och modernt ledarskap.

Vd-tidningen | Ledningsgruppsdagen

Plats Stockholmsmässan
Tid 1 februari 2024, 09:00 - 16:50
Pris 8990:- exklusive moms

Ledningsgruppsdagen är tänkt för en hel ledningsgrupp då eftermiddagen är upplagd med flera olika parallella spår så att ni kan få med er olika perspektiv. Ni får ta del av en rad experters konkreta råd inom de områden ni jobbar som ledningsgrupp, något som hjälper er att bli ännu mer framgångsrika. 

Kontakt

Frågor gällande bokning
event@pausermedia.se eller 08-517 955 30

Frågor gällande partnerskap
Las Schön, lars.s@pausermedia.se eller 08-517 955 89

Efter dagen ska du även ha fått svar på:  

 • Hur ni kan utvecklas som ledningsgrupp. 
 • Hur man får alla deltagare i gruppen att bli delaktiga. 
 • Hur man tar gemensamt ansvar och lämnar revirtänket. 
 • Hur ni kan driva ert företags utveckling framåt. 
 • Hur ni skapar en förändringskultur. 
 • Hur ni genomför ett smart strategiarbete och målstyrning. 
 • Hur man hanterar det moderna ledarskapet. 
 • Hur ni effektiviserar ledningsgruppens möten. 

Ledningsgruppsdagen ger er också en verktygslåda med nya redskap, ett möte med de bästa rådgivarna samt möjligheten att nätverka och skapa nya affärsrelationer. 

Program

Fäll ut alla
 • 09:00 - 09:10

  Välkomna!

   Johanna Palmér, dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen. 

  Johanna Palmér är uppmärksammad näringslivsprofil, professionell styrelsearbetare och investerare som brinner för ledarskap och hållbarhet. Hon har en bakgrund som vd för Östsvenska Handelskammaren och hjälper idag företag och individer att hitta sin kraft och potential framåt.  Hennes övertygelse är ”The sky is not the limit, the mind is.” Talare

  Johanna Palmér

  Moderator
 • 09:10 - 09:50

  Omvärldsspaning: Vilka utmaningar finns för ledningsgruppen?

  Teknologiska framsteg, global konkurrens, hållbarhetskrav och geopolitiska förändringar påverkar varje aspekt av vår verksamhet: från drift till kundbeteende, personalledning, och framför allt ledningsgruppens roll och ansvar. Vilka möjligheter finns, och vilka risker måste hanteras? Hur kan vi omfamna förändring som en möjlighet att skapa framgångsrika och hållbara affärsmodeller, och hur kan vi förbereda oss för framtidens affärsmiljö? Talare

  Azita Shariati

  Näringslivsprofil och styrelseproffs
  Azita Shariati är en av näringslivets mest uppmärksammade företagsledare, och var tidigare vd för Sodexo och AniCura. I dag är hon styrelseproffs och hjälper företag och individer med förändringsledning.
 • 09:50 - 10:30

  Ledningsgruppens ansvar och uppgifter

  Vad är det övergripande ansvaret för en ledningsgrupp och hur man åstadkommer en väl fungerande ledningsgrupp för organisationens framgång? Talaren kommer att dela insikter om framgångsrika metoder för att organisera, kommunicera och fatta beslut inom en ledningsgrupp. Genom konkreta exempel och verktyg kommer deltagarna att få praktiska tips för att förbättra sin egen ledningsgrupps effektivitet och resultat. Talare

  Maria Tornberg

  Forskare och konsult
 • 10:30 - 10:45

  Panelsamtal

  Panelsamtal med ledare från våra premiumpartners om utmaningar och lösningar.
 • 10:45 - 11:10

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att hämta kaffe och mingla med andra deltagare och utställare.
 • 11:10 - 11:40

  Ledningsgruppen och framtidens krav på kostnadskontroll

  Externa faktorer som marknadsförändringar, teknologisk utveckling och regelverk kan påverka företagets kostnadsstruktur och krav på kostnadskontroll. Vi tittar på vilka strategier och verktyg kan ledningsgrupper använda för att effektivt hantera och kontrollera kostnader, från budgetering och prognos till processförbättring. Vi diskuterar också framtidstrender och förändringar inom kostnadskontroll, och hur ledningsgrupper kan förbereda och anpassa sig för att möta dessa förändringar. Talare

  Monika Lindberg

  Certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton
  Monika Lindberg är certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton, med specifik branschkompetens inom tjänstebolag, bygg- och vårdsektorn.
 • 11:40 - 12:15

  Uppförsbacke kräver acceleration

  Klimat- och hållbarhetsfrågor driver geopolitiska förändringar och påverkar allt mer samhällens grundläggande system, allt från energi- och transporter till samhällsplanering och livsmedelssystemet. Det sker också en tydlig förflyttning av ledarskapet med näringsliv, regioner, städer och andra aktörer som träder fram. Det här medför ett paradigmskifte där inte minst berättelse förändras från att handla om kris och domedag till att allt mer utgår från alla de möjligheter som öppnar sig när klimatkrisen ska förhindras. Det handlar om ny teknik men även nya affärsmodeller och samverkan där inte minst ökad resurseffektivitet och cirkulära flöden står i centrum. Ledningsgrupper befinner sig mitt i detta förändrade landskap och behöver stärka kompetensen att kunna analysera snabbt skiftande omvärldsförutsättningar, arbeta utifrån komplexa systemperspektiv med ökande osäkerheter och utveckla förmågan att översätta utmaningar till affärsutveckling. Vi får här höra en utvecklingshistoria som sträcker sig över tid och rum, hur vi kan befinna oss mitt i en kris och samtidigt i ett läge av oanade möjligheter.  Talare

  Johan Kuylenstierna

  Generaldirektör, Formas
  Johan Kuylenstierna är generaldirektör för det statliga forskningsrådet Formas. Han inledde sin karriär med klimatforskning i polarområdena men har sedan mitten av 90-talet arbetat med internationella miljö- och utvecklingssamarbeten. Han har bland annat tjänstgjort inom FN i New York, Genève och Rom, varit ordförande för Klimatpolitiska rådet och ledamot i en rad olika styrelser, bland annat Axfoundation, Göteborgs universitet, Forskningsstiftelsen Mistra, Sveaskog och WWF Sverige. Han var vd för Stockholm Environment Institute 2012-2018. Han utsågs till ”Sveriges miljömäktigaste person” av tidningen Miljöaktuellt 2014 och som 2:a mest inflytelserika person inom hållbarhet 2022. Han var sommarvärd i P1 2017. Han är ledamot vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Skogs- och Lantbruksbruksakademien (KSLA).
 • 12:15 - 13:30

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lunch som serveras i mingelområdet. Här finns stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.
 • 13:30 - 15:00

  FÖRDJUPNING 1: EFFEKTFULLA MÖTEN

  Här kan du välja mellan tre föreläsningar "Effektfulla möten". Fördjupningen modereras av Johanna Palmér. Talare

  Johanna Palmér

  Moderator
 • 13:30

  Möteskultur och mötesteknik - Att effektivisera och utveckla er mötespraxis

  Spår 1
  Forskning visar att chefer tillbringar 22 år på heltid i möten, varav hela sju år i onödan. Genom att ändra hur du jobbar med möten och din syn på dem kan du minska din totala mötestid med en fjärdedel. Vinsten kan bli en hel arbetsmånad om året, tid som du i stället kan lägga på annat arbete och återhämtning. Under detta temapass får du ta del av några viktiga insikter som radikalt kommer att förändra din syn på möten. Du får också ta del av konkreta tips och praktiska verktyg som du kan börja använda direkt för att uppleva en märkbar skillnad inom några veckor. Talare

  Jörgen Dyssvold

  Mötesexpert, Herr Omar
  Jörgen ”mötesdoktorn” Dyssvold, mötesexpert och skapare av Meetfulness, med över 30 års erfarenhet av möten.
 • 14:00

  Mötesartisten – bli ett proffs på att presentera och framträda

  Det kan handla om att presentera, men också andra sätt att framträda inför en stor eller liten publik. Förutom att göra intryck är det viktigt att du förstår hur informationsöverföring, lärande och kommunikation fungerar. Det får du lära dig här. Förutom tips på hur du kan jobba under de tre faserna – planera, förbereda och genomföra – får du lära dig vad som händer i kroppen när du hamnar i fokus. Dessutom får du förslag på hur du kan hantera nervositet och hur du lockar fram skratt eller applåder. Talare

  Louise Andersson

  Kommunikationsstrateg och mötescoach, Herr Omar
  Louise Andersson, kommunikationsstrateg och mötescoach med mångårig erfarenhet av att själv framträda inför andra och coacha andra som gör det.
 • 14:30

  Smart samarbete

  Hur får vi samarbeten att fungera i vår föränderliga värld? Med enkla verktyg och modeller kan samarbeten lyfta och bli smarta i både ledningsgrupper och spontanmöten. Talare

  Alexander Löfgren

  Doktor i industriell ekonomi och organisation
  Alexander Löfgren är doktor i industriell ekonomi och organisation, och utvecklare av kollektiv intelligens i offentlig och privat sektor. Han har haft flera linjeroller inom verksamhetsutveckling och är numera tjänsteområdeschef på Influence AB. Hans forskning och tillämpningar kretsar kring meningsskapande i organisationer och samarbete i komplexa uppgifter, och han är författare av boken ”Smart samarbete” som gavs ut 2022.
 • 13:30 - 14:00

  FÖRDJUPNING 2: STRATEGIER

  Här kan du välja mellan tre föreläsningar "Strategier". Fördjupningen modereras av Malin Eijde. Talare

  Malin Eijde

  Moderator spåval, Vd-tidningen
 • 13:30

  Hur skapas en hållbar och innovativ strategi?

  Dagens snabbt föränderliga omvärld påverkar på olika sätt ett företags eller en organisations strategi och affärsplanering. Att som företag/organisation lyckas hålla sig relevant för kunder och medarbetare kräver att man är tydlig med vad man står för och bidrar med – inte bara till kunder och medarbetare utan till samhället i stort – och sedan levererar på det. Här får du tips på hur ni kan jobba effektivt med strategiplanering och innovation för att navigera genom osäkerhet, förändring och utmaningar – och samtidigt fånga möjligheterna och göra skillnad. Talare

  Fredrik Lindblad

  Strategy & Innovation Leader, PwC Sverige
 • 14:00

  Strategier för målstyrning - Att utveckla och implementera en effektiv målstyrningsprocess

  Snabb teknologisk utveckling och andra globala förändringar påverkar sättet vi sätter upp och följer upp mål, och hur ledningsgrupper kan anpassa sig för att behålla sin relevans och effektivitet. Vi utforska olika metoder och tekniker för effektiv målstyrning, inklusive SMART-mål, OKRs (Objectives and Key Results) och balanserat styrkort, och går igenom hur effektiv målstyrning kan bidra till teamutveckling och företagskultur, och skapa en mer engagerad och resultatinriktad organisation. Talare

  John Saldin

  Seniorkonsult, Canea
  John Saldin, seniorkonsult på Canea. John Saldin är en prisbelönt projektledare med mer än 20 års erfarenhet av företags- och projektledning i både privata och offentliga organisationer. Hans fokus ligger på att med hjälp av innovation och strategiutveckling driva utveckling och förändring inom organisationer.
 • 14:30

  Kommunikationsstrategier - Så undviker ni förtroende kriser och mediedrev

  Förtroende är ditt viktigaste kapital. Du kan inte köpa ett förtroende – du måste förtjäna det. Det tar år att bygga men kan raseras på ett ögonblick. Det är med andra ord något av det sköraste en ledare kan förvalta. Samtidigt är det för det mesta din krishantering, eller brist på krishantering, som skapar de allvarligaste reaktionerna. Och så länge du inte hanterar sakfrågan, eskalerar förtroendekrisen. Din krishantering har med andra ord en avgörande betydelse för hur litet eller stort förtroendegapet blir. Därför är det oerhört viktigt att snabbt ringa in faran och genom medvetna strategier begränsa skadan. Talare

  Jeanette Fors-Andrée

  Krishanterare, medietränare och medierådgivare
  Jeanette Fors-Andrée, är krishanterare, medietränare och medierådgivare. Hon har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 18 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och medieträning av talespersoner inför de mest kritiska situationerna. Jeanette är också aktuell med boken ”Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle”.
 • 13:30 - 15:00

  FÖRDJUPNING 3: LEDNINGSGRUPPEN OCH OMVÄRLDEN

  Här kan du välja mellan tre föreläsningar på temat "Ledningsgruppen och omvärlden". Fördjupningen modereras av Linnéa K Gustafson. Talare

  Linnéa K Gustafson

  Moderator spårval, Vd-tidningen
 • 13:30

  Hållbarhet som drivkraft för långsiktig affärssuccé

  Det kommer att vara avgörande för företag att integrera hållbarhet i sin verksamhet och strategi. Vi belyser hur hållbarhet kan vara en drivkraft för innovation, konkurrensfördelar och långsiktig affärssuccé. Vi tar också upp framväxande hållbarhetstrender och utmaningar, och hur ledningsgrupper kan förbereda sig för att möta dessa förändringar. Talare

  Åsa Sund

  Delägare och hållbarhetskonsult, Greengoat Hållbarhetsbyrå
  Åsa Sund är delägare och hållbarhetskonsult på Greengoat Hållbarhetsbyrå, som stöttar företag i deras utvecklingsresa inom hållbarhetsområdet. Åsa Sund är utbildad civilingenjör i miljöteknik och är även utbildad inom coaching och processledning och har en bakgrund från affärs- och verksamhetsutveckling. Hon har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att införa ett strukturerat hållbarhetsarbete som en integrerad del i verksamheten, med struktur och metodik i kombination med att det ska vara enkelt och begripligt.
 • 14:00

  Så lyckas ni med er digitala transformation

  Vi är alla på olika platser i vår digitaliseringsresa. Vissa organisationer har redan gjort framsteg genom att omvandla processer, medan andra fortfarande utforskar möjligheterna. Men digitalisering är inte längre bara ett alternativ – det är den avgörande vägen framåt när vår omvärld ställer om. Att navigera i denna transformation handlar inte bara om teknik, utan även om att allokera resurser i tuffa tider, och att få med sig människor som både ska kunna och vilja vara med och driva förändring i verksamheten. Här får ni de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt. Talare

  Lars Alm

  Transformationsledare, rådgivare och utbildare, DigJourney
  Lars Alm, digital transformationsexpert, rådgivare och utbildare på DigJourney. Han har arbetat med digitala frågor i över 20 år med allt från Sveriges största bolag till start-ups,  varit vd på digitalbyrån och gasellföretaget Apegroup samt grundat mobila utvecklingsbolaget Netgame Factory.
 • 14:30

  Så blir AI ett verktyg i det hybrida arbetslandskapet

  Vad förväntas av ledningsgruppen i den distansbaserade arbetsmiljön? Vi utforskar vilka framgångsrika strategier och verktyg som ledningsgrupper kan använda för att effektivt leda på distans, stärka teamdynamiken och främja produktiviteten. AI:s betydelse för mobil arbetsplats Talare

  Henrik Byström

  Grundare av AI-labbet och Downriver Management
  Med nästan 30 år och från många ledande roller inom digitalisering är Henrik Byström en av Sveriges ledande experter. Han har haft särskilt fokus på moderna arbetssätt, AI och ledarskap där han under många år ledde Microsofts koncept kring Det nya arbetslivet, d v s att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Henrik är en mycket uppskattad talare, som konstruktivt uppmuntrar till att tänka nytt och utmana vedertagna sanningar kring att möjliggöra arbete oavsett tid och plats.

  Henrik är grundare av bolagen AI-labbet och Downriver Management samt sitter i styrelsen för HouseBe, K3 Nordic och DH Solutions.
 • 15:00 - 15:30

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att hämta fika, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 15:30 - 16:00

  Teamutveckling - Att skapa dynamik och energi

  Positiv dynamik och hög energi inom ledningsgruppen är avgörande för att upprätthålla effektivitet, skapa goda arbetsrelationer och uppnå organisationens mål. Öka er förståelse för hur man kan hantera konflikter och utveckla en positiv gruppdynamik som främjar samarbete och maximerar prestationen inom ledningsgruppen. Talare

  Malin Jonsson

  Licensierad ledarutvecklare, Nya Ledarskapet och diplomerad ICF-coach
  Malin Jonsson är licensierad ledarutvecklare i Nya Ledarskapet och Diplomerad ICF-coach. Hon är civilingenjör, har en MBA inom strategisk affärsutveckling från Warwick och har 20 års ledarerfarenhet från snabbväxande organisationer både internationellt och i Sverige inom telekomindustrin.
 • 16:00 - 16:40

  Resa mot framgång i ett rörligt affärslandskap

  I en tid av snabba förändringar och ökad osäkerhet är mental inställning avgörande för ledningsgruppers framgång. Talaren använder sina kunskaper i psykologi för att tydliggöra hur attityder påverkar beslut, kommunikation, konflikthantering, förändringshantering och företagskultur, och hur ledningsgrupper kan förbättra sin förmåga att navigera i en snabbt föränderlig affärsmiljö. Talare

  Fredric Bohm

  Leg. psykolog, författare och utvecklingschef
  Fredric Bohm, legitimerad psykolog känd från tv, terapeut, författare samt utvecklingschef på ett av Sveriges ledande konsultföretag med uppdrag för både svenska och internationella organisationer.
 • 16:40 - 16:50

  Sammanfattning

  Moderator Johanna Palmér summerar dagen och sammanfattar de viktigaste lärdomarna. Talare

  Johanna Palmér

  Moderator
 • 16:50

  Mingel

  Stanna kvar för att diskutera dagen och byt erfarenheter med de andra deltagarna över ett glas bubbel.

Talare

Azita Shariati

Näringslivsprofil och styrelseproffs

Johan Kuylenstierna

Generaldirektör, Formas

Fredric Bohm

Leg. psykolog, författare och utvecklingschef

Maria Tornberg

Forskare och konsult

Monika Lindberg

Certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton

Henrik Byström

Grundare av AI-labbet och Downriver Management

Malin Jonsson

Licensierad ledarutvecklare, Nya Ledarskapet och diplomerad ICF-coach

Lars Alm

Transformationsledare, rådgivare och utbildare, DigJourney

Alexander Löfgren

Doktor i industriell ekonomi och organisation

Louise Andersson

Kommunikationsstrateg och mötescoach, Herr Omar

Jörgen Dyssvold

Mötesexpert, Herr Omar

John Saldin

Seniorkonsult, Canea

Jeanette Fors-Andrée

Krishanterare, medietränare och medierådgivare

Åsa Sund

Delägare och hållbarhetskonsult, Greengoat Hållbarhetsbyrå

Fredrik Lindblad

Strategy & Innovation Leader, PwC Sverige

Johanna Palmér

Moderator

Malin Eijde

Moderator spåval, Vd-tidningen

Linnéa K Gustafson

Moderator spårval, Vd-tidningen

Ledningsgruppsdagen

anordnas av VD-tidningen

Sponsorer

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.