Ledningsgruppsdagen

Effektivt ledningsgruppsarbete i en föränderlig värld

Över 400 deltagare samlades på Ledningsgruppsdagen på Stockholmsmässan för ett stjärnspäckat program. Dagen handlade om framtida utmaningar för ledningsgrupper och de viktigaste kompetenserna för en ledningsgrupp.

Ledningsgruppsdagen

1 februari 2024 09:00 - 16:50
Stockholmsmässan
Från 8990 kr
Exkl. moms

Vår snabbt skiftande omvärld möblerar ständigt om på spelplanen för oss, och förmågan att hantera dessa förändringar är avgörande för varje organisations överlevnad och resultat. En framgångsrik ledningsgrupp måste förstå vart samtiden är på väg och vilka krav det ställer på organisationen, och ha förmågan att navigera i denna föränderliga värld. 

Målet med Ledningsgruppsdagen 2024 är att visa på framtida utmaningar för ledningsgrupper, och lyfta fram de viktigaste kompetenserna för en ledningsgrupp: teamutveckling, ekonomiska insikter, strategiskt tänkande och – inte minst – förståelse för vad som är ledningsgruppens ansvar och uppgifter.

Men det blir också en dag av möjligheter till fördjupning i nycklar till en god samarbetsförmåga inom gruppen: kultur, kommunikation, förbättrande mötesstrategier och metoder för att hantera de prövningar och möjligheter som följer med digitalisering, hållbarhetskrav och modernt ledarskap.

Ledningsgruppsdagen är tänkt för en hel ledningsgrupp då eftermiddagen är upplagd med flera olika parallella spår så att ni kan få med er olika perspektiv. Ni får ta del av en rad experters konkreta råd inom de områden ni jobbar som ledningsgrupp, något som hjälper er att bli ännu mer framgångsrika. 

Kontakt

Frågor gällande bokning
event@pausermedia.se eller 08-517 955 30

Frågor gällande partnerskap
Vicktor Persson, vicktor.p@pausermedia.se eller 046-378 24 53

Efter dagen ska du även ha fått svar på:  

 • Hur ni kan utvecklas som ledningsgrupp. 
 • Hur man får alla deltagare i gruppen att bli delaktiga. 
 • Hur man tar gemensamt ansvar och lämnar revirtänket. 
 • Hur ni kan driva ert företags utveckling framåt. 
 • Hur ni skapar en förändringskultur. 
 • Hur ni genomför ett smart strategiarbete och målstyrning. 
 • Hur man hanterar det moderna ledarskapet. 
 • Hur ni effektiviserar ledningsgruppens möten. 

Ledningsgruppsdagen ger er också en verktygslåda med nya redskap, ett möte med de bästa rådgivarna samt möjligheten att nätverka och skapa nya affärsrelationer. Välkommen!

Program

 • 08:00 - 09:00

  Registrering

  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig, ta en kopp kaffe och en frukostmacka. Här har du också möjlighet att besöka utställningen.
 • 09:00 - 09:10

  Inledning

  K1

  Johanna Palmér Moderator

   Johanna Palmér, dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen. 

  Johanna Palmér är uppmärksammad näringslivsprofil, professionell styrelsearbetare och investerare som brinner för ledarskap och hållbarhet. Hon har en bakgrund som vd ...se mer för Östsvenska Handelskammaren och hjälper idag företag och individer att hitta sin kraft och potential framåt.  Hennes övertygelse är ”The sky is not the limit, the mind is.” ...se mindre
 • 09:10 - 09:50

  Framtidens ledningsgrupp – utmaningar och möjligheter

  K1

  Anders Hedin Ph. D. Ass. Prof.

  Ökad förändringstakt, kortare ledtider, ökad konkurrens, ändrade krav från yngre medarbetare och digitalisering är exempel på trender som påverkar ledarskap och kraven på ledningsgrupper. Vad är det som idag och framöver kännetecknar en ledningsgrupp ...se mer som lyckas med att över tid utveckla sin organisation? Var finns de största fallgroparna? Vad får medarbetarna att stanna och vilja bidra? Från samlad litteratur och egen forskning ger Anders Hedin oss ett dialogunderlag som vi kan använda i fortsatt arbete i ledningsgruppen. ...se mindre
 • 09:50 - 10:30

  Ledningsgruppens ansvar och uppgifter

  K1

  Maria Tornberg Forskare och konsult

  Vad är det övergripande ansvaret för en ledningsgrupp och hur man åstadkommer en väl fungerande ledningsgrupp för organisationens framgång? Talaren kommer att dela insikter om framgångsrika metoder för att organisera, kommunicera och fatta beslut ino ...se merm en ledningsgrupp. Genom konkreta exempel och verktyg kommer deltagarna att få praktiska tips för att förbättra sin egen ledningsgrupps effektivitet och resultat. ...se mindre
 • 10:30 - 10:45

  Panelsamtal

  K1
  Panelsamtal med ledare från våra premiumpartners om utmaningar och lösningar.
 • 10:45 - 11:10

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att hämta kaffe och mingla med andra deltagare och utställare.
 • 11:10 - 11:40

  Ledningsgruppen och framtidens krav på kostnadskontroll

  K1

  Monika Lindberg Certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton

  Externa faktorer som marknadsförändringar, teknologisk utveckling och regelverk kan påverka företagets kostnadsstruktur och krav på kostnadskontroll. Vi tittar på vilka strategier och verktyg kan ledningsgrupper använda för att effektivt hantera och ...se merkontrollera kostnader, från budgetering och prognos till processförbättring. Vi diskuterar också framtidstrender och förändringar inom kostnadskontroll, och hur ledningsgrupper kan förbereda och anpassa sig för att möta dessa förändringar. ...se mindre
 • 11:40 - 12:15

  Uppförsbacke kräver acceleration

  K1

  Johan Kuylenstierna Generaldirektör, Formas

  Klimat- och hållbarhetsfrågor driver geopolitiska förändringar och påverkar allt mer samhällens grundläggande system, allt från energi- och transporter till samhällsplanering och livsmedelssystemet. Det sker också en tydlig förflyttning av ledarskape ...se mert med näringsliv, regioner, städer och andra aktörer som träder fram. Det här medför ett paradigmskifte där inte minst berättelse förändras från att handla om kris och domedag till att allt mer utgår från alla de möjligheter som öppnar sig när klimatkrisen ska förhindras. Det handlar om ny teknik men även nya affärsmodeller och samverkan där inte minst ökad resurseffektivitet och cirkulära flöden står i centrum. Ledningsgrupper befinner sig mitt i detta förändrade landskap och behöver stärka kompetensen att kunna analysera snabbt skiftande omvärldsförutsättningar, arbeta utifrån komplexa systemperspektiv med ökande osäkerheter och utveckla förmågan att översätta utmaningar till affärsutveckling. Vi får här höra en utvecklingshistoria som sträcker sig över tid och rum, hur vi kan befinna oss mitt i en kris och samtidigt i ett läge av oanade möjligheter.  ...se mindre
 • 12:15 - 13:30

  Lunchpaus

  PARKSIDE
  Nu är det dags att fylla på med lunch som serveras i mingelområdet. Här finns stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.
 • 13:30 - 15:00

  FÖRDJUPNING 1: EFFEKTFULLA MÖTEN

  K1

  Johanna Palmér Moderator

  Här kan du välja mellan tre föreläsningar "Effektfulla möten". Fördjupningen modereras av Johanna Palmér.
 • 13:30

  Möteskultur och mötesteknik - Att effektivisera och utveckla er mötespraxis

  K1

  Jörgen Dyssvold Mötesexpert, Herr Omar

  Forskning visar att chefer tillbringar 22 år på heltid i möten, varav hela sju år i onödan. Genom att ändra hur du jobbar med möten och din syn på dem kan du minska din totala mötestid med en fjärdedel. Vinsten kan bli en hel arbetsmånad om året, tid ...se mer som du i stället kan lägga på annat arbete och återhämtning. Under detta temapass får du ta del av några viktiga insikter som radikalt kommer att förändra din syn på möten. Du får också ta del av konkreta tips och praktiska verktyg som du kan börja använda direkt för att uppleva en märkbar skillnad inom några veckor. ...se mindre
 • 14:00

  Mötesartisten – bli ett proffs på att presentera och framträda

  K1

  Louise Andersson Kommunikationsstrateg och mötescoach, Herr Omar

  Det kan handla om att presentera, men också andra sätt att framträda inför en stor eller liten publik. Förutom att göra intryck är det viktigt att du förstår hur informationsöverföring, lärande och kommunikation fungerar. Det får du lära dig här. För ...se merutom tips på hur du kan jobba under de tre faserna – planera, förbereda och genomföra – får du lära dig vad som händer i kroppen när du hamnar i fokus. Dessutom får du förslag på hur du kan hantera nervositet och hur du lockar fram skratt eller applåder. ...se mindre
 • 14:30

  Smart samarbete

  K1

  Alexander Löfgren Doktor i industriell ekonomi och organisation

  Hur får vi samarbeten att fungera i vår föränderliga värld? Med enkla verktyg och modeller kan samarbeten lyfta och bli smarta i både ledningsgrupper och spontanmöten.
 • 13:30 - 14:00

  FÖRDJUPNING 2: STRATEGIER

  K11

  Malin Eijde Moderator spåval, Vd-tidningen

  Här kan du välja mellan tre föreläsningar "Strategier". Fördjupningen modereras av Malin Eijde.
 • 13:30

  Hur skapas en hållbar och innovativ strategi?

  K11

  Fredrik Lindblad Strategy & Innovation Leader, PwC Sverige

  Dagens snabbt föränderliga omvärld påverkar på olika sätt ett företags eller en organisations strategi och affärsplanering. Att som företag/organisation lyckas hålla sig relevant för kunder och medarbetare kräver att man är tydlig med vad man står fö ...se merr och bidrar med – inte bara till kunder och medarbetare utan till samhället i stort – och sedan levererar på det. Här får du tips på hur ni kan jobba effektivt med strategiplanering och innovation för att navigera genom osäkerhet, förändring och utmaningar – och samtidigt fånga möjligheterna och göra skillnad. ...se mindre
 • 14:00

  Strategier för målstyrning - Att utveckla och implementera en effektiv målstyrningsprocess

  K11

  John Saldin Seniorkonsult, Canea

  Snabb teknologisk utveckling och andra globala förändringar påverkar sättet vi sätter upp och följer upp mål, och hur ledningsgrupper kan anpassa sig för att behålla sin relevans och effektivitet. Vi utforska olika metoder och tekniker för effektiv m ...se merålstyrning, inklusive SMART-mål, OKRs (Objectives and Key Results) och balanserat styrkort, och går igenom hur effektiv målstyrning kan bidra till teamutveckling och företagskultur, och skapa en mer engagerad och resultatinriktad organisation. ...se mindre
 • 14:30

  Kommunikationsstrategier - Så undviker ni förtroende kriser och mediedrev

  K11

  Jeanette Fors-Andrée Krishanterare, medietränare och medierådgivare

  Förtroende är ditt viktigaste kapital. Du kan inte köpa ett förtroende – du måste förtjäna det. Det tar år att bygga men kan raseras på ett ögonblick. Det är med andra ord något av det sköraste en ledare kan förvalta. Samtidigt är det för det mesta d ...se merin krishantering, eller brist på krishantering, som skapar de allvarligaste reaktionerna. Och så länge du inte hanterar sakfrågan, eskalerar förtroendekrisen. Din krishantering har med andra ord en avgörande betydelse för hur litet eller stort förtroendegapet blir. Därför är det oerhört viktigt att snabbt ringa in faran och genom medvetna strategier begränsa skadan. ...se mindre
 • 13:30 - 15:00

  FÖRDJUPNING 3: LEDNINGSGRUPPEN OCH OMVÄRLDEN

  K2

  Linnéa K Gustafson Moderator spårval, Vd-tidningen

  Här kan du välja mellan tre föreläsningar på temat "Ledningsgruppen och omvärlden". Fördjupningen modereras av Linnéa K Gustafson.
 • 13:30

  Hållbarhet som drivkraft för långsiktig affärssuccé

  K2

  Åsa Sund Delägare och hållbarhetskonsult, Greengoat Hållbarhetsbyrå

  Det kommer att vara avgörande för företag att integrera hållbarhet i sin verksamhet och strategi. Vi belyser hur hållbarhet kan vara en drivkraft för innovation, konkurrensfördelar och långsiktig affärssuccé. Vi tar också upp framväxande hållbarhetst ...se merrender och utmaningar, och hur ledningsgrupper kan förbereda sig för att möta dessa förändringar. ...se mindre
 • 14:00

  Så lyckas ni med er digitala transformation

  K2

  Lars Alm Transformationsledare, rådgivare och utbildare, DigJourney

  Vi är alla på olika platser i vår digitaliseringsresa. Vissa organisationer har redan gjort framsteg genom att omvandla processer, medan andra fortfarande utforskar möjligheterna. Men digitalisering är inte längre bara ett alternativ – det är den avg ...se merörande vägen framåt när vår omvärld ställer om. Att navigera i denna transformation handlar inte bara om teknik, utan även om att allokera resurser i tuffa tider, och att få med sig människor som både ska kunna och vilja vara med och driva förändring i verksamheten. Här får ni de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt. ...se mindre
 • 14:30

  Så blir AI ett verktyg i det hybrida arbetslandskapet

  K2

  Henrik Byström Grundare av AI-labbet och Downriver Management

  Vad förväntas av ledningsgruppen i den distansbaserade arbetsmiljön? Vi utforskar vilka framgångsrika strategier och verktyg som ledningsgrupper kan använda för att effektivt leda på distans, stärka teamdynamiken och främja produktiviteten. AI:s bety ...se merdelse för mobil arbetsplats ...se mindre
 • 15:00 - 15:30

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att hämta fika, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 15:30 - 16:00

  Teamutveckling - Att skapa dynamik och energi

  K1

  Anna Landegren Licensierad ledarutvecklare, Nya Ledarskapet och certifierad ICF-coach

  Positiv dynamik och hög energi inom ledningsgruppen är avgörande för att upprätthålla effektivitet, skapa goda arbetsrelationer och uppnå organisationens mål. Öka er förståelse för hur man kan hantera konflikter och utveckla en positiv gruppdynamik s ...se merom främjar samarbete och maximerar prestationen inom ledningsgruppen. ...se mindre
 • 16:00 - 16:40

  Resa mot framgång i ett rörligt affärslandskap

  K1

  Fredric Bohm Leg. psykolog, författare och utvecklingschef

  I en tid av snabba förändringar och ökad osäkerhet är mental inställning avgörande för ledningsgruppers framgång. Talaren använder sina kunskaper i psykologi för att tydliggöra hur attityder påverkar beslut, kommunikation, konflikthantering, förändri ...se merngshantering och företagskultur, och hur ledningsgrupper kan förbättra sin förmåga att navigera i en snabbt föränderlig affärsmiljö. ...se mindre
 • 16:40 - 16:50

  Sammanfattning

  K1

  Johanna Palmér Moderator

  Moderator Johanna Palmér summerar dagen och sammanfattar de viktigaste lärdomarna.
 • 16:50

  Mingel

  Stanna kvar för att diskutera dagen och byt erfarenheter med de andra deltagarna över ett glas bubbel.

Talare

Huvudprogram

Johan Kuylenstierna

Generaldirektör, Formas
Johan Kuylenstierna är generaldirektör för det statliga forskningsrådet Formas. Han inledde sin karriär med klimatforskning i polarområdena men har sedan mitten av 90-talet arbetat med internationella ...se mer miljö- och utvecklingssamarbeten. Han har bland annat tjänstgjort inom FN i New York, Genève och Rom, varit ordförande för Klimatpolitiska rådet och ledamot i en rad olika styrelser, bland annat Axfoundation, Göteborgs universitet, Forskningsstiftelsen Mistra, Sveaskog och WWF Sverige. Han var vd för Stockholm Environment Institute 2012-2018. Han utsågs till ”Sveriges miljömäktigaste person” av tidningen Miljöaktuellt 2014 och som 2:a mest inflytelserika person inom hållbarhet 2022. Han var sommarvärd i P1 2017. Han är ledamot vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Skogs- och Lantbruksbruksakademien (KSLA). ...se mindre

Fredric Bohm

Leg. psykolog, författare och utvecklingschef
Fredric Bohm, legitimerad psykolog känd från tv, terapeut, författare samt utvecklingschef på ett av Sveriges ledande konsultföretag med uppdrag för både svenska och internationella organisationer.

Maria Tornberg

Forskare och konsult

Monika Lindberg

Certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton
Monika Lindberg är certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton, med specifik branschkompetens inom tjänstebolag, bygg- och vårdsektorn.

Henrik Byström

Grundare av AI-labbet och Downriver Management
Med nästan 30 år och från många ledande roller inom digitalisering är Henrik Byström en av Sveriges ledande experter. Han har haft särskilt fokus på moderna arbetssätt, AI och ledarskap där han under ...se mermånga år ledde Microsofts koncept kring Det nya arbetslivet, d v s att anamma ett modernt arbetssätt, ledarskap och medarbetarfokus med hjälp av modern teknik. Henrik är en mycket uppskattad talare, som konstruktivt uppmuntrar till att tänka nytt och utmana vedertagna sanningar kring att möjliggöra arbete oavsett tid och plats. Henrik är grundare av bolagen AI-labbet och Downriver Management samt sitter i styrelsen för HouseBe, K3 Nordic och DH Solutions. ...se mindre

Anna Landegren

Licensierad ledarutvecklare, Nya Ledarskapet och certifierad ICF-coach
Anna Landegren är licensierad ledarutvecklare i Nya Ledarskapet och certifierad ICF-coach. Anna har mångårig chefserfarenhet inom telecom, IT och bygg. Hon är ingenjör och skådespelare och har egen er ...se merfarenhet av att bygga starka team som presterar över förväntan. Idag är Anna ledarutvecklare på Nya Ledarskapet och delar med sig av erfarenheter och kunskaper inom ett av ledarskapets viktigaste områden: självledarskap. ...se mindre

Lars Alm

Transformationsledare, rådgivare och utbildare, DigJourney
Lars Alm, digital transformationsexpert, rådgivare och utbildare på DigJourney. Han har arbetat med digitala frågor i över 20 år med allt från Sveriges största bolag till start-ups,  varit vd på digit ...se meralbyrån och gasellföretaget Apegroup samt grundat mobila utvecklingsbolaget Netgame Factory. ...se mindre

Alexander Löfgren

Doktor i industriell ekonomi och organisation
Alexander Löfgren är doktor i industriell ekonomi och organisation, och utvecklare av kollektiv intelligens i offentlig och privat sektor. Han har haft flera linjeroller inom verksamhetsutveckling och ...se mer är numera tjänsteområdeschef på Influence AB. Hans forskning och tillämpningar kretsar kring meningsskapande i organisationer och samarbete i komplexa uppgifter, och han är författare av boken ”Smart samarbete” som gavs ut 2022. ...se mindre

Louise Andersson

Kommunikationsstrateg och mötescoach, Herr Omar
Louise Andersson, kommunikationsstrateg och mötescoach med mångårig erfarenhet av att själv framträda inför andra och coacha andra som gör det.

Jörgen Dyssvold

Mötesexpert, Herr Omar
Jörgen ”mötesdoktorn” Dyssvold, mötesexpert och skapare av Meetfulness, med över 30 års erfarenhet av möten.

John Saldin

Seniorkonsult, Canea
John Saldin, seniorkonsult på Canea. John Saldin är en prisbelönt projektledare med mer än 20 års erfarenhet av företags- och projektledning i både privata och offentliga organisationer. Hans fokus li ...se mergger på att med hjälp av innovation och strategiutveckling driva utveckling och förändring inom organisationer. ...se mindre

Jeanette Fors-Andrée

Krishanterare, medietränare och medierådgivare
Jeanette Fors-Andrée, är krishanterare, medietränare och medierådgivare. Hon har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 18 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, m ...se merediala granskningar och medieträning av talespersoner inför de mest kritiska situationerna. Jeanette är också aktuell med boken ”Äg din agenda – Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle”. ...se mindre

Åsa Sund

Delägare och hållbarhetskonsult, Greengoat Hållbarhetsbyrå
Åsa Sund är delägare och hållbarhetskonsult på Greengoat Hållbarhetsbyrå, som stöttar företag i deras utvecklingsresa inom hållbarhetsområdet. Åsa Sund är utbildad civilingenjör i miljöteknik och är ä ...se merven utbildad inom coaching och processledning och har en bakgrund från affärs- och verksamhetsutveckling. Hon har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att införa ett strukturerat hållbarhetsarbete som en integrerad del i verksamheten, med struktur och metodik i kombination med att det ska vara enkelt och begripligt. ...se mindre

Fredrik Lindblad

Strategy & Innovation Leader, PwC Sverige

Johanna Palmér

Moderator

Anders Hedin

Ph. D. Ass. Prof.
Anders är medicinforskaren som blev internationell chef och sedan ledarutvecklare. Han har skrivit ett tiotal böcker och driver egen forskning inom ledarskap. Anders är en eftersökt föreläsare natio ...se mernellt och internationellt. Med sitt underbyggda och evidensbaserade sätt att föreläsa skapar Anders förtroende och hög trovärdighet. Anders använder gärna exempel och episoder ur sin egen erfarenhet, vilket gör hans föreläsningar både levande och underhållande. Inte helt oväntat så anser sig Anders själv inte vara särskilt rolig. ...se mindre

Malin Eijde

Moderator spåval, Vd-tidningen

Spårval

Linnéa K Gustafson

Moderator spårval, Vd-tidningen

Premium Partner

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.