Yngre har svårast att arbeta på distans

Digitalisering & IT En ny studie visar att yngre medarbetare har svårast att arbeta på distans. Varannan under 25 år uppger att de arbetar mindre effektivt utanför sin ordinarie arbetsplats, vilket står i stor kontrast till exempelvis åldersgruppen 45–54 år där 8 av 10 upplever att det är lika effektiva på distans som på kontoret.

Yngre har svårast att arbeta på distans
Foto: AdobeStock

Bakom studien ligger Great Place to Work Institute, som i trettio år har forskat om vad som utgör en bra arbetsplats.

Det visar sig att de yngre är de som är mest missnöjda totalt sett. En förklaring kan ligga i att de under 25 år även är den grupp som i störst utsträckning känner att deras organisation inte förstår vad som oroar dem. De upplever i mindre utsträckning än andra ålderskategorier att deras ledare ger deras team tydlig riktning och är mest missnöjda av alla med informationen de får från sina ledare kring den effekt coronakrisen har på deras arbete.

– Många utgick nog från att det var de yngre som skulle klara omställningen bäst, eftersom de mer eller mindre alltid varit digitala. Istället ser vi att de kämpar mest med det förändrande arbetslivet. Det handlar inte så mycket om praktiska verktyg och digitala lösningar utan grundar sig istället i det vår forskning alltid visat, det vill säga vikten av ett tydligt ledarskap byggt på tillit. En transparens om var ni befinner er och är på väg i kombination med att se den unika människans behov och få denne att känna sig behövd och bidragande till målen är viktigare än någonsin, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Mest tillfreds med den rådande arbetstillvaron är de över 45 år och uppåt. De känner sig i störst utsträckning betrodda med att utföra sina jobb som tidigare och upplever sig bli rättvist behandlade om de behöver ta ledigt. De litar på att deras ledare håller dem informerade om effekterna som corona har på deras arbete och känner att de kan möta sina kunders behov på ett tillfredsställande sätt.

– Tillit som går åt båda håll, det vill säga att lita på sin ledare och känna att denne litar på dig, har alltid varit avgörande för att skapa en framgångsrik organisation där medarbetare känner sig trygga och motiverade att göra ett bra jobb. Om man som medarbetare känner sig betrodd att arbeta lika bra oavsett fysisk plats kommer man även kunna leverera bättre ut mot kund och ha ett bättre samspel med övriga kollegor. Det är lika viktigt att känna oavsett roll och antal år inom organisationen och därför är vårt starkaste råd till de som vill förbättra sin organisationskultur att satsa på att bygga tillit inom verksamheten, säger Maria Grudén.

Totalt har 8 349 medarbetare inom 113 medelstora svenska organisationer svarat på undersökningen. Undersökningen genomfördes mellan 12 maj och 11 juni 2020.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.