Vilka morötter motiverar bäst

Motiveringsarbete I uppförsbacke kan företaget motivera personalen med annat än pengar. Jobba med de psykologiska behoven och väck medarbetarnas inre morot till liv!

Vilka morötter motiverar bäst
Vilken morot lockar mest? Foto: Adobe Stock

Pengar, prylar, titlar? Vad man väljer att motivera sin personal med varierar. Men om företaget har valt att jobba med materiella belöningar och det ekonomiska läget inte längre tillåter löneökningar och bonusar – då behöver man kanske hitta ett nytt tänk runt morötter för medarbetarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Självbestämmandeteorin

Självbestämmandeteorin (SBT) är en makroteori inom motivationspsykologin, som utvecklades av psykologerna Edward Deci och Richard Ryan i USA på 1970-talet.

Den utforskar vilka motiv som styr människans val, och skiljer då på yttre och inre motivation.

Yttre motivation handlar om yttre mål som människor strävar efter, till exempel pengar eller status.

Inre motivation handlar om den egna personliga utvecklingen. Den styrs av tre mänskliga behov:

Kompetens. Att få nya färdigheter och upplevas kompetent av andra.

Tillhörighet. Att bygga meningsfulla relationer med andra och känna sig tillhörig i en grupp.

Autonomi. Att utveckla självbestämmande och känna kontroll över sitt liv.

Morot & Co är just namnet på företaget där Maria Geijer är affärsområdeschef. Bolaget hjälper företag att skapa värdefulla relationer genom företagspresenter och kampanjer, men i sin roll jobbar hon också med motivation för de egna medarbetarna. Och det är ett begrepp hon har intresserat sig mycket för.

– Vad menar vi med motivation? Det finns många perspektiv på det som handlar om både yttre och inre motivation, och det tycker jag är intressant, säger hon.

Jobba med psykologiska behov

Hon hänvisar till den så kallade Självbestämmandeteorin, SBT, som handlar om vilka motiv som styr människans val. SBT utgår från tre behov som sägs vara medfödda. Det är behoven av att få uppleva en känsla av kompetens, av samhörighet och av autonomi/delaktighet. Att få dessa behov tillgodosedda skapar en hög inre motivation att utföra våra uppgifter.

– Det kan vara motiverande att till exempel utveckla positiva relationer i arbetet och känna samhörighet med andra, förklarar Maria Geijer. Människan är komplex, vi har olika önskemål och drivkrafter. Men det som faktiskt kommer inifrån, våra psykologiska behov, de är grundläggande och generiska.

En känd undersökning vid Princetonuniversitetet visade att hög lön bara ger lycka upp till en viss gräns. Sedan är det kanske andra faktorer som avgör din tillfredsställelse på arbetet. Ser man till SBT handlar det kanske snarare om gemenskap, personlig utveckling, och en känsla av att kunna bidra i verksamheten.

– Jag tror att du kan komma väldigt långt med det, säger Maria Geijer om hur man jobbar med inre motivation.


Maria Geijer har varit affärsområdeschef på Morot & Co sedan företaget grundades 2019. Innan dess har hon haft liknande roller på Telia, Tele2 och KPMG.

Formulera positiva frågor

Men hur gör man då för att hitta det som stimulerar medarbetarnas psykologiska behov? Maria Geijer tar upp metoden ”How might we?/Hur kan vi?” (HMW) som ett exempel. Det är en enkel övning för at boosta kreativiteten och sätta igång en brainstormingprocess.

Det är en bra övning att utföra i ett team, där ”viet” inkluderar alla team-medlemmarna och där man formulerar problemställningar och lösningar. Till exempel kan man ordna workshops på arbetsplatsen, föreslår Maria Geijer, där man samlas runt utmaningar eller affärsmål och brainstormar tillsammans.

– Ta dig tid att inkludera. Samlas kring frågorna, vilka utmaningar står vi inför, arbeta tillsammans för att formulera våra problem och utmaningar, säger Maria Geijer.

Hon poängterar att man bör fokusera på det positiva i en sådan övning. Om utmaningen formuleras som att ’våra kunder lämnar oss’ så vill hjärnan fokusera på problemet i formuleringen. Använd HMW-metoden och vänd på problemställningen till en frågeställning i stället: ”Hur kan vi få våra kunder att stanna längre?”.

Gör en motiverande workshop

Ett upplägg för en motiverande workshop skulle kunna se ut så här:

Ni samlas kring en eller flera utmaningar. Ni brainstormar runt frågorna:

  1. Vad har vi för bra förutsättningar i vårt bolag i dag? (Till exempel: bra team, lojala kunder, starkt erbjudande).
  2. Vad är våra problem och utmaningar? (Ringa in de tre största bland förslagen som kommer upp på bordet.)
  3. Omformulera dessa tre förslag till ”how might we?”-frågor. Formulera lösningar och förslag. Gör en prioritering: vad går vi vidare med?

– Låt några personer driva det här – det är också ett sätt att skapa engagemang och inkludering, föreslår Maria Geijer och fortsätter:

– Ta dig tid att inkludera kompetens och perspektiv från olika delar av organisationen, så att det inte bara blir samma personer som alltid sitter och funderar på de här frågorna.

Kollektivt firande motiverar

Hon understryker att ingen kan väcka motivation hos någon annan, den måste komma inifrån. Men genom att ge förutsättningar för medarbetarna att jobba metodiskt med sina psykologiska behov – av autonomi, kompetens och tillhörighet –så kan man skapa en bra grogrund för inre motivation. Det kan ge det där engagemanget och glöden som behövs för att baxa företaget genom en svår situation, menar Maria Geijer.

Sedan är det förstås fortfarande så att medarbetarna på sikt kan hoppas på även morötter för den yttre motivationen när utvecklingen har vänt och företaget går bättre igen.

– Det går att väva in som en del i motivationsarbetet. Till exempel: ’När vi lyckas med X på de här tre månaderna, då ska vi gå ut och fira tillsammans’. Det kan också vara att alla får en gåva när man har uppnått ett visst mål. Det går att skapa yttre motivation även i det lilla, och du får tillbaka väldigt mycket av det också. Det kollektiva firandet stimulerar också den inre motivationen, säger Maria Geijer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.