Vd:ar om att sälja sitt livsverk: En emotionell bergochdalbana

Ägarskap Att sälja sitt företag innebär flera praktiska utmaningar, men i synnerhet är det många gånger en mental prövning. Det visar en kvalitativ intervjustudie från Högskolan i Halmstad.

Vd:ar om att sälja sitt livsverk: En emotionell bergochdalbana
Att sälja sitt företag kräver ett väl genomtänkt beslut. Foto: Adobe stock

Vad innebär en bolagsförsäljning för entreprenören själv, vilka utmaningar ställs man inför och vad krävs för att affären ska bli lyckad? Den frågan ställde sig civilekonomstudenterna Andreas Petersson och Felix Ottosson när de skulle skriva sitt examensarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi trodde att man skulle lyfta praktiska problem, men det visade sig att det snarare var den emotionella bergochdalbanan som många berättade om, säger Andreas Petersson, civilekonom och analytiker på International M&A Partners (Imap), till Vd-tidningen.

I sin uppsats ”Försäljning av sitt livsverk: En kvalitativ studie av entreprenörers upplevelser” har Andreas Petersson och Felix Ottosson intervjuat nio olika entreprenörer som sålt sitt företag.

Andreas Petersson är civilekonom och analytiker på International M&A Partners (Imap). Foto: Imap.

– Jag hade haft ett internship hos en M&A-rådgivare och märkte att det inte fanns inte så mycket skrivet om just säljarens upplevelser av en transaktion, särskilt inte i en svensk kontext, säger Andreas Petersson.

Personligt investerade

I studien konstaterar de att en försäljningsprocess långt ifrån bara handlar om pengar och ofta upplevs som en emotionell bergochdalbana, även om det operationellt sett inte nödvändigtvis behöver leda till så stora förändringar. Enligt Andreas Petersson var det ofta en osäkerhet i processen som låg till grund för oro och tvivel.

– Det kunde handla om att det var så tvära kast; ena dagen fick man positiva nyheter och hade en intresserad köpare, en vecka senare kunde budet dras tillbaka. Men många funderade också på om de tagit rätt beslut. Man hade kanske byggt upp sitt bolag under 20 år och kände det som att ett barn skulle flytta hemifrån.

Om

M&A

M&A står för mergers and acquisitions; företagsförvärv eller företagstransaktioner, och innebär ett företag köps upp eller att två företag går samman.

M&A är en vanlig strategi för företag som vill ta sig in på nya marknader, gå om konkurrenter eller skaffa nya resurser. En vanlig anledning till företagsförvärv är till exempel expansion.

En M&A-rådgivare är en professionell expert som kan hjälpa till med att analysera och vägleda affären i frågor som rör finans, juridik, avtal och skatt, och är ofta till stor hjälp för att driva processen framåt.

“Det är ju en livsstil man säljer… ett sätt att leva i 30 år.” förklarar en av vd:arna i studien.

“Man är van vid att komma till firman och veta det här är min firma.” säger en annan.

Många beskriver faktumet att telefonen genom vilken man varit tillgänglig dygnet runt plötsligt blir tyst. Ingen försöker nå en, man är inte längre ”behövd”. Men för flera av vd:arna var det en övergående känsla som vägdes upp av det minskade ansvaret, både för personal och totalt sett.

Hälsoskäl ofta orsak till beslutet

Motivet till att sälja berodde i flera fall på hälsoskäl. Majoriteten av vd:arna var i övre medelåldern och en slitsam livsstil började ge sig till känna.

”Man äter fel, man äter fort, jobbar mycket. När man är fri så drar man ju gärna i sig ett helrör rödtjut och så kryddar man med några GT på det, sen sover man som en gris. Och så fort man vaknar så tänker man på jobbet igen.” berättar en vd.

Ett annat skäl var att man ville utveckla verksamheten och att entreprenören kände att hen nått taket för att driva företaget vidare. För flera av dem som stannade kvar på vd-posten innebar dock ägarbytet ökad arbetsbörda i form av till exempel högre krav på rapportering av siffror och bolagets status då nya ägarna inte hade samma branschkunskap. Bara två av nio vd:ar uppgav pengar som motiv till att sälja.

Rådvigare A och O

Samtliga vd:ar i studien tipsar om att anlita en professionell rådgivare tidigt i försäljningsprocessen. Någon som kan hjälpa till med alltifrån struktur i processen, administration och stöd – och som kan sätta sig in i köparens perspektiv. I linje med tidigare forskning bidrog även rådgivaren till att köpeskillingen blev högre.

“Mycket i förhandlingarna och i en värdering handlar ju om att verkligen hitta styrkor och framtida värden och lyfta det som är relevant för en tilltänkt köpare i stort och det gör man ju inte bäst själv.” säger en vd i studien.

Om studien

”Försäljning av sitt livsverk: En kvalitativ studie av entreprenörers upplevelser”

Studentuppsats på avancerad nivå, 30 hp, av Andreas Petersson och Felix Ottosson vid Civilekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Det empiriska materialet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nio respondenter, vilka alla har sålt en majoritetsandel i sitt aktiebolag. Bolagen var mellanstora företag som omsatte mellan 50 och 250 miljoner kronor.

Respondenterna i studien är anonymiserade.

Uppsatsen publicerades 2023.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.