Vd:ar mer bekväma med AI än mellanchefer

AI En ny rapport visar att det finns ett betydande gap när det kommer till i hur pass hög utsträckning chefer på olika nivåer och inom olika branscher anser sig ha implementerat AI i verksamheten.

Vd:ar mer bekväma med AI än mellanchefer
Längst har exekutiva ledare och chefer inom IT kommit med AI. Foto: Adobe Stock

En ny rapport som interims- och rekryteringsbolaget Signpost gjort ger en aktuell lägesbild av hur artificiell intelligens påverkar chefers ledarskap och beslutsfattande i arbetslivet. 300 chefer och vd:ar har svarat på frågor om utvecklingen och integrationen av AI i arbetslivet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Längst har exekutiva ledare och chefer inom IT kommit med AI. Och över lag pekar undersökningen på att den genomsnittliga vd:n är betydligt bekvämare med AI än mellanchefen. Även mellan manliga och kvinnliga respondenter syns vissa skillnader när det kommer till attityder och förväntningar på den nya tekniken.

Chefernas över lag höga tilltro till AI syns även i deras eget jobbsökande. Mer än hälften av alla chefer kan nämligen tänka sig att söka jobb eller bli rekryterad med hjälp av AI.

Några insikter från rapporten:

• 51 % av alla chefer använder AI. Bland vd:ar är siffran ännu högre – 57 %.

• 92 % räknar med att öka sin användning framöver, 38 % närmaste månaderna.

• 88 % av cheferna är inte rädda för att bli av med det egna jobbet, samtidigt tror 25 % att AI kan leda till uppsägningar av anställda.

• 56 % kan tänka sig söka chefsjobb eller bli rekryterade med AI. Bland chefer inom IT och digital utveckling är det hela 73 % som är positiva.

• 22 % använder AI för kompetensutveckling och 11 % för rekrytering.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.