Vd:ars syn på ekonomin ljusnar

Omvärldsbevakning En färsk vd-undersökning från amerikanska affärstidskriften Fortune visar att en fjärdedel av vd:arna är optimistiskt inställda till det ekonomiska världsläget det kommande året.

Vd:ars syn på ekonomin ljusnar
Foto: Adobe stock

Sedan 2020 har Fortune och Deloitte försökt ta tempen på vd:arna, vad de känner hopp inför och vad som skaver. Ekonomin står i centrum, och likaså den föränderliga omvärld som påverkar den.

  • 27 procent av vd:arna är positiva till den globala ekonomins framtid under de kommande 12 månaderna. Det är hela 20 procentenheter mer sedan förra undersökningen då bara 7 procent kände sig positiva.
  • Endast 24 procent av vd:arna är pessimistiska, en kraftig förbättring jämfört med de 47 procent som i den tidigare undersökningen uttryckte pessimism. Dessutom svarade ingen att de var ”mycket pessimistiska” den här gången.
  • 22 procent av vd:arna kunde omöjligt vara mer positiva till utsikterna för sitt eget företag, drygt dubbelt så många som tidigare.
  • 76 procent av vd:arna förväntar sig att räntorna ska sjunka i slutet av september. Ändå förutser bara 28 procent en rörelse redan under andra kvartalet – trots att finansmarknaderna prissätter en trolig första nedskärning i juni.
  • 56 procent av vd:arna sa att deras företag använder generativ AI för att göra sina företag mer effektiva, en uppgång från 39 procent i den tidigare undersökningen.

I undersökningen har vd:arna också fått svara på vilka deras största orosmål det kommande året är.

  • 65 procent av vd:arna svarade geopolitisk instabilitet, medan 36 procent svarade regleringar. Även inflation och andra faktorer som påverkar marknaden och ekonomin är huvudbry för vd:arna.

Om statistiken:
Undersökningen genomfördes på uppdrag av Fortune i samarbete med Deloitte mellan 13-23 februari 2024. Totalt 107 svarade på enkäten som skickades till Fortune CEO Community. Det inkluderar vd:ar och chefer från Fortune 500- och Global 500-företag samt de som deltar i Fortune-konferenser.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.