Vd får utmärkelse för hållbart tänkande

Miljö Årets vinnare av Sweden Green Building Awards har nu utsetts. En av vinnarna blev Botkyrkabyggens vd Chris Österlund. Hon vann priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling för att hon, som juryn uttryckte det, "gjort det möjligt för Botkyrkabyggen att vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse".

Vd får utmärkelse för hållbart tänkande

– Jag är mycket glad och hedrad över priset. Det är en förmån att leda Botkyrkabyggen, skapa en hållbar affär för företaget med tydlig koppling till Agenda 2030 och på så sätt visa vårt bidrag till att rädda världen. I dessa sammanhang är dock ensam inte stark. Arbetet och resultatet hade inte varit möjligt utan ett starkt stöd av vår ägare och styrelse. Det hade inte heller varit möjligt utan alla fantastiska chefer och medarbetare i Botkyrkabyggen – och vi måste arbeta tillsammans med våra hyresgäster och andra som stödjer allt det goda i vårt samhälle, säger Chris Österlund. 

Juryns motivering: ”I Sweden Green Building Awards betonas de dimensioner som en hållbar stadsutveckling ska innefatta; social, ekologisk och ekonomisk. Det är helt i linje med den plan som Botkyrkabyggen idag har. Återbruk och sunda material, solpaneler och vindkraftverk, trivsamma trapphus och gårdar, öka människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och ge tillbaka till samhället. Chris Österlund har med sina beslut och sitt ledarskap gjort det möjligt för Botkyrkabyggen att vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse. Ett bostadsbolag som på flera nivåer bidrar till en hållbar utveckling.”

Läs mer: Studie mellan ledarskap och hållbarhet

Några exempel på vad som uppnåtts:

– Den allmännyttiga planen,affärsplanen, är knuten till FN:s Globala mål.

– En renoveringsstrategi där hyresgäster bor kvar under renoveringen, det som är nödvändigt renoveras, där hyresgäster involveras och där hyresgäster har råd att bo kvar.

– Qvinna i Botkyrka som är Botkyrkabyggens jämställdhets- och arbetsmarknadsprojekt där långtidsarbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund kommer ut i arbetslivet och får möjlighet till sin egen försörjning.

–  Flera initiativ avseende ökad trygghet som effektiv samordning och förnyelse av utemiljöer, som gör att hyresgästerna upplever en allt större trygghet.

Övriga vinnare:

Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling: Tina Lindh.

Årets Miljöbyggnad: Södersjukhuset Byggnad 72.

Årets BREEAM-byggnad: Lidl 131 Växjö.

Årets LEED-byggnad: STUDIO.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.