Vart är du på väg som vd?

Personligt Vad ska en vd tänka på när hen blir erbjuden ett nytt jobb? Den frågan har psykologen och karriärcoachen P-O Eriksson brottats med i 25 år. Och svaret är alltid detsamma. Vad vill du, vart är du på väg och vem är du?

Vart är du på väg som vd?

P-O Eriksson menar att vad vill du och vart är du på väg? är de två grundläggande basfrågorna man bör ställa sig innan man går vidare till ett nytt jobb. Som vd kan det vara för att se på sin egen situation och som högste ansvarig kan det handla om att hjälpa sina medarbetare att vara på rätt plats.

– Annars finns risk att man inte får den karriärutveckling som man tänkt, säger han.

P-O Eriksson är verksam som konsult i det egna företaget Triolog där han arbetar med coachning, ledarutveckling och handledning samt livs- och karriärplanering.

1997 blev P-O Eriksson tillfrågad om att ansluta sig till Ericsson och dess pionjärprojekt ”Job & Career Center” där medarbetare inom Ericsson-koncernen erbjöds möjligheten till livs- och karriärplanering. Han kom därigenom att bli en av Sveriges första karriärcoacher.

Han betonar vikten av att alltid söka sig till och inte från någonting.

– Om det känns kul att gå till jobbet finns det ingen anledning att byta men om man inte trivs är det viktigt att ha klart för sig varför man inte trivs. Då kan det visa sig att man inte är trött på arbetsplatsen utan på arbetsuppgiften.

P-O Eriksson råder också medarbetare att efter några år hos en arbetsgivare efterfråga en karriärplanering hos exempelvis vd. En sådan handlar om att ta fram vad personen har för styrkor och att gå igenom behov och intressen och om de stämmer överens med arbetsuppgifterna. Och som vd kan det handla om att prata med sin styrelse om sin utveckling.

– Sedan tittar man på vilka framgångar man haft i sitt liv och vilka drömmar man har. Utifrån detta sätts mål och utformas en handlingsplan.

Livs- och karriärplanering syftar till att öka individens kunskap om sig själv. Kunskap som fungerar som hjälp att se nya möjligheter och vägar i livet.

– Det handlar om att planera sin framtid- arbete och privatliv utifrån sina personliga förutsättningar, inre behov och önskningar. Karriärplanering handlar om en helhetssyn på människan där fokus inte bara ligger på̊ arbetet utan i lika stor grad på̊ fritid, hälsa samt familj och relationer.

”Vem är jag?”

Han betonar vikten att bli medveten om sina starka och svaga sidor. Vilka är mina förmågor, vad tycker jag är roligt att göra, vad intresserar mig?

– Det gäller att synliggöra och värdera både den kompetens man använder i sitt dagliga arbete och den som kommer till användning utanför arbetet. Inte sällan är individen omedveten om att den kompetens man använder under utövandet av en hobby eller något annat som intresserar och engagerar inte bara kan ge värdefull information om vad man passar för utan också̊ kan bidra till utvecklandet av den egna arbetssituationen.

Det gäller också att ställa sig frågorna Vad vill jag med livet, vilka är mina drömmar och var vill jag vara om fem år och om tio år? Det är nödvändigt för alla, var man än befinner sig i karriären. För en vd, som kommit långt, kanske det istället handlar om att byta till ett företag med annan inriktning eller andra utmaningar.

– För många är detta den svåraste delen i livs- och karriärplaneringen. Man vet att man önskar en förändring, men inte till vad. Många är inte heller helt medvetna om vad de bär på̊ för drömmar och önskemål i livet.

Realistiska mål

Handlingsplanen är det sista stadiet i livs- och karriärplaneringen. Här kan man som vd göra en stor insats, för genom att hjälpa medarbetare så kan man öka deras trivsel, eller se till att de får bättre möjligheter att använda sina förmågor.

– Nu är det dags att omsätta drömmarna till konkreta mål. Vilka av mina drömmar vill jag förverkliga, hur ska jag göra, när ska jag börja och när ska jag ha nått målet? Det är viktigt att målen är realistiska, att man känner att man kan nå̊ dem inom ramen för den tidplan man upprättar i handlingsplanen, säger P-O Eriksson.

Dock poängterar han vikten av att komma ihåg att handlingsplanen inte är statisk. Den förändras i takt med att individen gör nya erfarenheter, utvecklar nya förmågor formulerar nya drömmar och mål.

Livs- och karriärplanering blir ett viktigt instrument även för företag som önskar förändringsbenägna medarbetare som tar ansvar för sin egen kompetensutveckling och därmed bidrar till den egna organisationens konkurrenskraft.

– Förvisso finns det en risk att livs- och karriärplanering kan komma att öka den externa personalomsättningen då resultatet av en livs- och karriärplanering ibland leder till ett beslut om att byta arbetsgivare. Det finns också utvärderingar som visat på motsatsen att den externa personalomsättningen kan minska och den interna öka då folk hittar nya vägar i den egna organisationen. Det kräver förstås att organisationen är stor nog för att det ska gå att röra sig internt, avslutar P-O Eriksson.

(Faktaruta)

4 frågor att ställa sig vid livs- och karriärplaneringen

– Var är jag? – den nuvarande situationen.

– Vad vill jag? – önskat läge.

– Vem är jag? – mina resurser

– Hur ska jag komma dit – strategier, hinder att övervinna, möjligheter

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.