Världens företagsledare: Vi är inte redo för riskerna med AI

AI Generativ AI kommer att förändra verksamheten, tror flertalet företagsledare globalt. Men bara en fjärdedel tror sig kunna hantera riskerna.

Världens företagsledare: Vi är inte redo för riskerna med AI
Foto: Stock Adobe

I en rapport från Deloitte om näringslivets syn på generativ AI kämpar många med förberedelserna. Samtidigt som tre fjärdedelar av världens företagsledare tror att generativ AI kommer att förändra deras verksamhet, så anser endast en fjärdedel att de är beredda på att hantera governance- och riskfrågor kopplade till generativ AI.

Generativ AI presenterar unika utmaningar när det gäller risk och styrning. Dess förmåga att simulera mänskligt tänkande och beteende medför risker som felaktiga resultat, rättsliga risker (till exempel plagiat och upphovsrättsintrång), integritets- och dataskyddsutmaningar, samt problem med fördomar och systemisk bias.

En betydande andel av ledarna (41 procent) rapporterade att deras organisationer var endast lite eller inte alls förberedda för att hantera styrnings- och riskfrågor relaterade till generativ AI. De största orosmomenten som rapporterades av företagsledare var brist på förtroende för resultat, immateriella rättighetsfrågor, missbruk av kund- eller klientdata, förmågan att följa regleringar, samt brist på förklarbarhet och transparens.

Åtgärderna för att hantera risker med AI är fortfarande i minoritet, konstaterar rapporten. De organisationer som är på bollen hanterar främst risker genom att:

  • övervaka regleringskrav och säkerställa efterlevnad (47 procent)
  • etablera styrningsramar för användning av generativ AI (46 procent)
  • och genomföra interna revisioner och tester på generativa AI-verktyg och applikationer (42 procent).

Läs hela rapporten,”State of Generative AI in the Enterprise”, från Deloitte här

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.