Var sjunde företagsledare i Sverige är över 65 år

Ägare & Styrelse I de drygt 50 000 företag där företagsledaren är över 65 år arbetar 200 000 personer. Många av dessa företag står inför en potentiellt krånglig och dyr process: ägarskiftet.

Var sjunde företagsledare i Sverige är över 65 år
Mycket tyder på att antalet ägarskiften kommer att öka de kommande åren. Foto: Adobe Stock

Många företagare jobbar längre än den traditionella pensionsåldern på 65 år. Företagarnas nya rapport Dags att tänka på refrängen: Ägar- och generationsskiften i svenska företag visar att var sjunde företagsledare är över 65 år, och i de 53 000 företag de leder arbetar 200 000 personer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Mycket tyder på att antalet ägarskiften kommer att öka de kommande åren. En påtagligt ökad andel av företagarna anger att de diskuterat ägarskifte i familjen och med sin revisor, medan andelen som inte förberett sig på något sätt minskat med en tredjedel jämfört med tidigare undersökningar. Tre av fyra bedömer att ett ägarskifte tar max två år – men för ägarledda företag handlar det ofta snarare om fem år eller mer.

– Det behövs förbättrade informationsinsatser för att alla ska kunna klara utmaningen. Till exempel skulle råd om hur man förbereder ägarskifte kunna lyftas fram bättre på myndighetsportalen verksamt.se, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Samma skatteregler

2019 genomfördes nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag. Det innebär att det är samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter företag inom eller utom familjen.

– De förändringar i skattelagstiftningen som genomfördes 2019 har gjort generationsskifte i familjen mer attraktivt. Ytterligare förändringar är dock nödvändiga. Kravet på att företagaren måste vara borta från verksamheten i fem år för att undvika hög beskattning vid överlåtelsen borde minskas till en kortare period, avslutar Patrick Krassén.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.