Var femte medarbetare vill lämna sitt jobb

Human Resources 21 procent av medarbetarna på svenska arbetsplatser vill byta jobb inom ett år. Det framkommer i en ny undersökning från Ennova, som pekar på att företag både kan och måste agera för att undvika stora negativa konsekvenser.

Var femte medarbetare vill lämna sitt jobb
Shutterstock

Varje år tar Ennova tempen på arbetsglädjen, engagemanget och ledarskapet i sin globala undersökning Global Employee and Leadership Index.

I årets undersökning visar det sig att var femte medarbetare i Sverige vill byta jobb inom ett år, vilket är på samma nivå som i Danmark och Norge.

”I en tid då många svenska företag har svårt att hitta tillräckligt med bra arbetskraft är läget kritiskt”, menar Ennova.

Negativa konsekvenser

Att många vill byta jobb är problematiskt på flera sätt. Dels ökar kostnaderna för rekrytering och att lära upp medarbetare, dels är nästan alla som vill byta jobb missnöjda, vilket kan leda till sämre prestationer, negativ energi på arbetsplatsen och att medarbetaren talar illa om arbetsgivaren om de slutar.

Två grupper

Ennova delar upp dem som vill byta jobb i två ganska jämnstora grupper, Run away-medarbetare som vill sluta så snart det bara går och Walk away-medarbetare som vill byta jobb på ett års sikt.

Run away-medarbetare är mest negativa. De finns i alla branscher och medarbetargrupper men framför allt bland yngre, bland medarbetare som varit länge på samma arbetsplats samt i livsmedelsbranschen och serviceyrken.

Walk away-medarbetarna utgörs framför allt av unga, medarbetare som inte varit på samma jobb så länge, servicemedarbetare, säljassistenter och expediter.

Vad göra?

Ennova menar att chefer kan förhindra att medarbetarna blir så här negativa. Det gäller att ha en regelbunden dialog med alla, att se till att arbetsuppgifterna motsvarar personens kompetens men ändå är utmanande, att ge feedback och visa på hur arbetsuppgifterna bidrar till helheten.

I undersökningen syns att en hel del av dem som vill byta jobb är nyanställda så riktar det också ljuset mot hur rekrytering och introduktion går till. Här behöver företag dra slutsatser och se hur processerna kan bli bättre.

Om medarbetaren trots allt hamnat på fel ställe behöver företaget hjälpa personen vidare, antingen inom företaget, så att de resurser som investerats i personen inte går till spillo, eller till annan sysselsättning.

Om företaget agerar ansvarsfullt kan det bli ett positivt avslut, sammanfattar Ennova.

Fakta

Undvik att medarbetare vill sluta

Se över er rekrytering och hur ni introducerar medarbetare så att det blir rätt från början.Ha en regelbunden dialog med alla.Ta reda på hur personerna mår, deras styrkor, svagheter och kompetenser.Ge lämpliga arbetsuppgifter utifrån kompetensen men ge också utmaningar.Var tydliga med era förväntningar och hur personens arbetsinsats är viktigt för att arbetet ska fungera.Tala både om när medarbetarens prestationer är bra och när de inte är acceptabla och vad de kan göra åt det.Om medarbetaren trots allt hamnat på fel ställe, se om personen passar i en annan del av företaget.Om det inte går. Gör vad ni kan för att hjälpa personen till nytt arbete.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.