Vantrivsel på jobbet kopplad till mörkare samhällssyn

Arbetsmiljö Trots att arbetet utgör en så stor och viktig del av våra liv är det inte självklart att det ger mening åt tillvaron. Fler än tre av tio tycker att jobbet inte gör någon skillnad för livskvaliteten eller till och med gör livet sämre, visar en färsk undersökning. De som vantrivs på jobbet har också en mörkare syn på samhället.

Vantrivsel på jobbet kopplad till mörkare samhällssyn
För många bidrar arbetet inte till att förbättra livskvaliteten. Foto: Stock Adobe.

Det är tankesmedjan Arena idé som, inom ramen för ett projekt som drivits tillsammans med Handelsanställdas förbund, låtit Novus fråga drygt 2 000 yrkesarbetande om hur de upplever sitt arbete, men även hur de ser på sin plats i samhället.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Rapporten ”Hur har du det på jobbet?” visar bland annat att arbetet för många inte bidrar till att förbättra livskvaliteten. 20 procent tycker att jobbet, bortsett från lönen, varken gör till eller från för deras livskvalitet. 16 procent anser att det till och med gör livet sämre. Sammantaget är det alltså fler än tre av tio som tycker att jobbet inte bidrar till att göra livet bättre.

– Den allmänna föreställning som finns om att människor kommer till sin rätt bara de får ett jobb stämmer alltså inte och kan avfärdas som utopiskt önsketänkande, säger David Eklind Kloo, som är projektledare och författare till rapporten.

Arbetets innehåll påverkar

Hur arbetet påverkar livskvaliteten hänger tydligt samman med innehållet i arbetet, enligt rapporten.

Yrkesarbetande som inte ingår i en gemenskap med andra genom sitt arbete eller ofta måste utföra arbetsuppgifter som uppfattas som meningslösa är överrepresenterade bland dem som svarar att arbetet inte bidrar till att förbättra livskvaliteten.

Mörkare syn på samhället

I en annan del av undersökningen ställs också frågor om hur de yrkesarbetande ser på samhället. När svaren om hur man upplever sitt arbete samkörs med synen på samhället framträder ett tydligt mönster. De som har ett bristande arbetsinnehåll har genomgående en mörkare syn på samhället.

David Eklind Kloo, projektledare och rapportförfattare. Foto: Arena Idé.
David Eklind Kloo, projektledare och rapportförfattare.
Foto: Arena Idé.

Endast en av tre som har ett arbete med upprepade arbetsmoment 75 procent av tiden eller mer anser att Sveriges demokrati fungerar på ett sätt som gör att folkets vilja styr. Bland dem som anser sig ha för enkla arbetsuppgifter är det endast 13 procent som upplever att de blir lyssnade på av dem som har makten i samhället.

– Undersökningen säger visserligen ingenting om orsakssambanden, konstaterar David Eklind Kloo. Men vi kan ändå se att det finns en samvariation mellan upplevelsen av arbetet och synen på samhället. Det är inte osannolikt att om människor fick komma mer till sin rätt i sitt arbete också skulle känna sig mindre åsidosatta i samhället.

Ingen diskussion

David Eklind Kloo är inte förvånad över resultatet av undersökningen. Men det som är mer uppseendeväckande är att det inte förs mer diskussioner i samhället om vad människor gör på jobbet och vad jobbet gör med dem.

– Arbetet svarar för en så stor och viktig del av våra liv att vad vi gör på jobbet också är en stor del av vad vi gör av våra liv. Den som saknar makt över sitt arbete saknar också makt över en av de mest tongivande sfärerna av samhällslivet, säger han.

Trista arbetsuppgifter meningsfulla

David Eklind Kloo anser att ambitionen måste vara att alla jobb ska kunna upplevas som utvecklande och berikande, även om de inbegriper arbetsuppgifter som inte är det. Det är skillnad på jobbet som helhet och de skilda arbetsuppgifterna. Även trista arbetsuppgifter kan upplevas som meningsfulla om de leder till något gott.

– Det är hög tid att fack, arbetsgivare och politiker för en diskussion om hur fler ska få komma till sin rätt i arbetet. Makten över arbetets innehåll måste demokratiseras. Det skulle sannolikt öka tilltron till demokratin i hela samhället, sammanfattar han.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.