Vanligaste slutsatsen: Distansarbete ökar produktivitet

Medarbetare Fler studier visar att distansarbete leder till bättre produktivitet, än tvärtom. Det belyser en forskningsöversikt från Högskolan i Gävle.

Vanligaste slutsatsen: Distansarbete ökar produktivitet
Trenden med hemarbete håller i sig – och ökar bland arbetare. Foto: Adobe Stock

Hybridarbete verkar var här för att stanna, och senast i januari påvisade en Sifo-undersökning sambandet mellan distansarbete och ökad produktivitet. Och de flesta studier som gjorts på ämnet visar att vi får mer gjort på distans. Den slutsatsen har en forskningsgrupp på Högskolan i Gävle dragit. Gruppen har analyserat alla vetenskapliga artiklar mellan 2000 och 2021 som är publicerade på engelska och handlar om sambandet mellan distansarbete och produktivitet. Av totalt 43 studier fann en övervikt av studierna att distansarbete förbättrar prestation. De flesta vetenskapliga artiklar finner också att distansarbete inte har någon negativ effekt på kvalitet.

Valmöjlighet gör arbetsplatsen mer attraktiv

I de studier som frågat anställda och chefer om hur hybridarbete påverkat dem syntes ett tydligt mönster. De som själva valt distansarbetet upplevde ökad effektivitet. Möjligheten att kunna välja själv hade också en stor betydelse för viljan att stanna kvar på sin arbetsplats.

– Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Sämre om man jämför branscher

Även om en majoritet av studierna visade ett positivt samband mellan produktivitet och distansarbete får man inte glömma att det fanns studier som tydde på motsatsen. Bland de studier som visade att distansarbete hade lett till sämre prestation framträdde ett mönster. Mätningar som gjordes inom en och samma bransch eller inom samma yrke tenderade att visa mer positiva resultat än mätningarna som jämförde olika typer av organisationer och använde mer generella prestationsmått.

– Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.