Vägen till en säljande kultur

Säljkultur Hur skapar man en säljorienterad företagskultur? Den frågan brottas många vd:ar med i takt med kraven på att nå resultat ökar. Lösningen är enkel om man får tro säljkonsulten Peppe Ekmark. Det handlar om att skapa ett engagemang för att hjälpa kunderna och att ha tydliga målbilder.

Vägen till en säljande kultur
Peppe Ekmark tror mycket på engagemang kring försäljning.

Man måste veta vart man ska och vilka behov man ska tillfredsställa. Annars blir det svårt! Så sammanfattar Peppe Ekmark det samtal vi har kring hur man skapar en säljande kultur i ett företag. Han har en lång bakgrund inom försäljning där han bland annat varit försäljningschef på Metro några år. Nu jobbar han som konsult för att hjälpa företag att öka sin försäljning.

Inledningsvis lyfter han fram Marcus Wallenberg som under ett evenemang på Grand Hotel utryckte sig kärnfullt om försäljning: ”Det spelar ingen roll hur bra produkter vi har om vi inte kan sälja dem”. Och det är just det faktum att man både behöver ett dedikerat och duktigt säljteam men också en säljande kultur i ett företag för att det ska bli framgångsrikt.

Övergripande mål

– Man kan inte sälja för säljandet skull, utan det måste också finnas ett övergripande mål, konstaterar Peppe Ekmark. Och man måste alltid ställa sig frågan vad man gör för kunden och vilka problem man löser och vilka behov man uppfyller?

Han har bland annat skrivit boken ”Sälja bra eller sälja bäst -hur hitta nyckeln till kundens hjärta?”. Och det just att hitta fram till kundens hjärta som är det som skapar engagemang i en säljkår eller för den delen i ett helt företag som är fokuserat på att ta fram olika produkter som sedan kunder ska attraheras av.

Om frågan vad man kan göra kunden är viktig för att skapa engagemang i en säljkår är det ännu viktigare för den och företagets personal generellt att ha tydligt klart för sig vilka man är, vad man vill med sitt arbete och vart man är på väg med verksamheten. Det är frågor som kan öka engagemanget över de 16 procent som vissa mätningar pekar på när det gäller andelen riktigt engagerade medarbete ute i näringslivet. Det handlar kort och gott om att människor inte ska känna sig överkörda, att de ska vara delaktiga och att de har tydliga utmaningar och att man ska jobba gemensamt mot mål.

Göra jobbet

– Om man har klart för sig detta och har tydliga mål fungerar det ofta väldigt bra i kundmötena, säger Peppe Ekmark. Det blir då självklart att ställa frågor om kundens utmaningar och hur man kan bidra till att lösa dem.

Han menar också att man måste få med sig alla och att få alla att vara beredda att göra jobbet. Det handlar alltid om hårt arbete för att bli framgångsrik. Och man måste tycka det är roligt att arbeta med försäljning. För försäljning handlar alltid om att bygga relationer.

– Jag tror också att man ska våga jobba mer med gemensamma budgetar i säljgrupper än vad som görs idag. Min erfarenhet är att det kan fungera väldigt bra i rätt sammanhang, avslutar han. Vill man öka omsättningen gäller det att våga ta nya grepp.

Fakta

Peppe Ekmarks tankar om relationen mellan säljare och kund

  • Om kunden gillar säljaren ökar chansen till försäljning dramatiskt.
  • Fysiska kundmöten är alltid bättre då man lär känna och förstå kunden bättre.
  • 90 procent av försäljningen avgörs av om det finns ett bra samarbete mellan kund och säljare.
  • En modern säljare måste betraktas som en strategisk samarbetspartner.
  • Om säljaren är stolt och gillar det hen gör ökar chansen till försäljning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.