Så tas allas kreativitet tillvara

Kreativitet De flesta företag jobbar för att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet, och även att försöka stimulera den. Här finns en hel mängd kreativitetmetoder att tillgå. Men hur får man då kreativiteten att flöda i det dagliga arbetet.

Så tas allas kreativitet tillvara

Verktyg som används för att få kreativiteten att blomma är till exempel idélådor, innovation jams, design thinking workshops och hackathons.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många kreativitetsverktyg koncentrerar det kreativa arbetet till en viss tid och plats, och ofta också till en viss grupp av utvalda medarbetare, konstaterar organisationskonsulten Anna Grzelec, som arbetar med kreativitetsutveckling och konstnärliga interventioner i innovationsarbete på företag.

Hon betonar vikten av att sprida innovationsansvaret ut i organisationen.

– Det gäller att öka kreativiteten i det vardagliga arbetet, hos alla på arbetsplatsen. Upptäckandet av nya möjligheter bör vara en del av allas arbete och ske här och nu.

Kan handla om enkla saker

I sin doktorsavhandling, som Anna Grzelec 2019 lade fram på Handelshögskolan i Göteborg, presenterar hon en etnografisk studie om hur kreativitet praktiseras i ingenjörsarbete hos ett globalt techbolag med 2 000 anställda.

Anna Grzelec har under 2,5 år följt ett team med tolv ingenjörer som tog initiativ för att testa nya grepp på en avdelning med 600 medarbetare.
Foto: Malin Tengblad/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Hon konstaterar att det i ett techföretag är lätt att man bara pratar om den stora kreativiteten som till exempel skapar självkörande bilar och smarta telefoner.

– Kreativitet kan också handla om små enkla saker och om nya arbetssätt som i förlängningen kan leda till något annat, säger Anna Grzelec.

Anna Grzelec har under 2,5 år följt ett team med tolv ingenjörer som tog initiativ för att testa nya grepp på en avdelning med 600 medarbetare.

– De upplevde att avdelningen fastnat i gamla hjulspår och behövde tänka nytt i vardagen.

Ett av försöken bestod i att byta ut powerpoint-presentationen mot en teaterföreställning för att i ett projekt förklara flödena.

– Det fungerade riktigt bra och blev uppskattat.

Ett annat experiment bestod i att lägga ut leklera vid kaffeautomaterna för att stimulera lekfullheten föll däremot inte så bra ut.

– Medarbetarna förstod helt enkelt inte syftet med leran. Kanske hade det varit bättre att placera den i ett mötesrum och koppla den till arbete istället för till raster, berättar Anna Grzelec.

Konstnärligt manifesto

Ett annat nytt grepp som inte heller fungerade var att arbeta utan en strategi för att uppmuntra nytänkande.

Då valde teamet istället som en slags kompromiss att skriva ett konstnärligt manifesto där de lyfte fram kreativa visioner som inte fick plats i en vanlig strategi. Ett arbetssätt som ofta används i konstnärliga sammanhang. Det är olika storlekar på texten och andra typer av ord och uttryck än man brukar använda på ett företag och är en slags vision.

– Här användes till exempel uttryck som ”vi är nyfikna, vi vågar vara galna, vi tror att man kan vara allvarlig och ha roligt samtidigt”.

Inte heller detta fungerade speciellt bra och projektet lades ner.

– Det nya sättet att arbeta ansågs helt enkelt inte seriöst och dessutom hade teamet svårt att få legitimitet för satsningen. Efter att jag lämnade dem 2016 har de flesta som ingick i teamet lämnat företaget eftersom de inte upplevde att de fick gehör för nytänkandet. Det innebar att företaget tyvärr förlorade personer som ville få till en långsiktig utveckling av verksamheten, säger Anna Grzelec.

Skunk Works

I studien framkom också att ett vanligt sätt att jobba kreativt på företaget var Skunk Works. Detta handlar om att i hemlighet jobba på egna projekt som man har ett starkt personligt engagemang för.

Begreppet Skunk Works kommer från ett projekt som den amerikanska flygplanstillverkaren Lockheed 1943 genomförde för att skapa ett jetdrivet flygplan, vilket tyskarna redan gjort. För att kunna utveckla ett plan som kunde flyga 300 km/h snabbare än de befintliga planen gällde det både att tänka nytt och snabbt för att tyskarna inte skulle få herraväldet i luften. Ett team på 23 konstruktörer och 30 mekaniker lyckades med uppdraget att ta fram en prototyp på 143 dagar i den hemliga fabriken som de kallade för Skunk Works.

– I företaget som jag studerade förvånade det mig att personal i hemlighet jobbade vidare på projekt som ledningen uttryckligen sagt nej till och att det sågs som positivt för det var från sådana projekt företagets mest framgångsrika produkter hade kommit. De upplevde att kreativitet nästan kräver att man bryter lite regler, avslutar Anna Grzelec.

Fakta

5 tips för att ta vara på medarbetarnas kreativitet

  1. Gå från lösningsfokus till problemfokus: istället för att nå snabba resultat, försök nå genomtänkta resultat. Detta görs till exempel genom att lämna utrymme i projekten att ifrågasätta och omformulera uppdraget för att på så vis undersöka det “egentliga” problemet.
  2. Arbeta på ett nytt sätt: gamla vanliga arbetssätt leder till gamla vanliga lösningar. Våga istället testa att börja en uppgift på ett ovanligt, kanske rent utav knasigt sätt!
  3. Tillåt misstag: man måste våga ta risker för att hitta något nytt. Istället för att bestraffa misstag kanske man ska börja belöna misstag?
  4. Uppmuntra medveten regelbrytning: sätt upp hårda och tydliga regler och ställ krav på att folk ska bryta dem – men medvetet!
  5. Tillåt motstridiga bilder av verkligheten: inget är enbart bra eller dåligt. Tillåt ifrågasättande av vedertagna sanningar och kritiska röster på företaget. Detta kan göras till exempel genom konst som ofta är ett utrymme där ifrågasättande tillåts.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.