Unga riktar fokus på trygga jobbvillkor

Arbetsmarknad Coronapandemin har bidragit till att allt fler unga känner oro och söker trygghet på arbetsmarknaden. Ett jobb med kollektivavtal och tjänstepension lockar mer än att arbeta utomlands eller starta eget, visar en färsk undersökning.

Unga riktar fokus på trygga jobbvillkor
Ungdomar känner ökad oro för att bli av med jobbet till följd av pandemin.

Den svenska arbetsmarknaden har, liksom i andra länder, genomgått en av sina största utmaningar någonsin till följd av den rådande pandemin. Även om yngre generellt tenderar att klara sig bättre mot covid-19 är det ändå en grupp som är känslig för konjunkturförändringar på arbetsmarknaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I den senaste upplagan av Workforce, undersökningsföretaget Ungdomsbarometerns återkommande studie med fokus på unga i arbetslivet, har cirka 2 000 yrkesarbetande i ålder 25 – 35 år svarat på frågor om vad som är viktigt i arbetslivet.

Oro för arbetslöshet

Liksom tidigare bekräftar studien att de unga fortfarande har stort fokus på självförverkligande. 94 procent svarar att det är ganska eller mycket viktigt i arbetslivet att få utvecklas och möjlighet att utnyttja sin potential och 92 procent vill ha mycket tid över till att göra vad de vill.

Samtidigt framträder ett tydligt mönster med ökad oro för att bli av med jobbet till följd av pandemin. 28 procent känner oro för att bli arbetslösa under en längre tid jämfört med 19 procent för två år sedan.

Den ökade oron leder i sin tur till att unga i allt högre utsträckning nu söker trygghet på arbetsmarknaden. Sedan 2016 har andelen unga som tycker det är ganska eller mycket viktigt i arbetslivet att resa eller bo utomlands minskat från 40 procent till 24 procent. Det är heller inte lika eftertraktat att starta eget företag eller bygga upp något från grunden.

Tydligt ledarskap

Däremot har värdet av kollektivavtal, tjänstepension och sjukvårdsförsäkring blivit allt mer tydligt de senaste två åren. Det samma gäller vikten av bra ledare, där 70 procent anser att ett tydligt ledarskap är viktigast för arbetsklimatet på jobbet jämfört med 47 procent 2016.

Även tillströmningen till fackförbunden har ökat i takt med den ökade osäkerheten på arbetsmarknaden. Drygt sex av tio som nyligen blivit medlemmar uppgav i undersökningen att det helt eller delvis berodde på pandemin.

Förstärkt trend

Enligt Jessica Åkerström, ansvarig för kvalitativa studier på Ungdomsbarometern, är det ökade fokuset på så kallade hårda värden en trend som pågått sedan en tid tillbaka.

– Det har inte enbart att göra med coronapandemin. Men vi kan ändå se att trenden förstärkts genom den ökade osäkerheten i samhället, säger hon.

Jessica Åkerström, ansvarig för kvalitativa studier på Ungdomsbarometern.
Jessica Åkerström, ansvarig för kvalitativa studier på Ungdomsbarometern. Jessica Åkerström, ansvarig för kvalitativa studier på Ungdomsbarometern.

Därmed inte sagt att det blivit mindre viktigt för unga att söka sig till arbetsgivare som även står för transparens, sunda värderingar och schyssta arbetsvillkor samt en långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till samhällsnytta. Både hårda och mjuka värden väger tungt i valet av arbetsgivare.

– I många branscher råder en intensiv jakt på talanger. För arbetsgivarna är det viktigare än någonsin att vara införstådd med de jobbpreferenser som gäller för att kunna rekrytera och behålla den unga arbetskraften, sammanfattar Jessica Åkerström.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.