Tio hållbara strategier för tillväxt

Modet att fokusera, viljan att växa och förmågan att lösa problem är några tillväxtstrategier som håller på sikt.

Tio hållbara strategier för tillväxt

1. Vill och våga

Det kan låta uppenbart, men viljan och modet att växa är det allra mest grundläggande för tillväxt. Vi är vanemänniskor, det allra lättaste är att låta verksamheten rulla på som den alltid gjort. Bolag som växer snabbt byggs nästan uteslutande med stark vilja. Utmaningen för att växa mycket och länge är att överföra viljan att växa från grundare/grundarna ut i organisationen.

2. Lös kundens problem

Ett sätt att komma ur inkörda hjulspår när det gäller vad ni erbjuder för varor och tjänster, är att hitta problemen som kunderna svär och är irriterade över, och sedan hjälpa till med att lösa dessa problem. Börja med att lyfta blicken och tänk både bredare och djupare. Vilka kunder är ni bra för, och vilka kunder är bra för er?

3. Undvik speciallösningar

Det kan vara lockande att göra precis allt och ta alla uppdrag som kommer in. Ni kanske fixar specialanpassade lösningar åt en kund, fast ni egentligen är bäst på massproduktion. Eller tvärtom: ni massproducerar någonting, fast ni egentligen är bäst på speciallösningar? En spretig produkt- eller tjänsteportfölj med många kundanpassningar blir oerhört dyr i längden.

4. Skapa en självfinansierad tillväxtaffär

Se till att varje affär genererar kapital. Att vara självfinansierande innebär att ni har ett sånt inflöde av pengar att ni kan agera snabbt, på lyra. En avgörande grundförutsättning för tillväxt i ett företag är förmågan att agera på de tillfällen och möjligheter som dyker upp oväntat. Hur? Ni kanske inte ska ta er an just den där kunden vars speciallösning kostar mer den smakar? Ni kanske kan se till att ni får betalt innan det är dags att betala ut löner? Ni kanske kan låta kunden betala stora underleverantörsfakturor direkt, eller finansiera er produktutveckling?

5. Bygg en säljmaskin

Det är så klart viktigt att rekrytera säljare som älskar att sälja. Men det är minst lika viktigt att understryka att alla medarbetare är en kugge i säljmaskinen. Minska avståndet mellan säljare, utvecklare och utförare, så att alla känner delaktighet i, och ansvar för, precis allt. Se varje liten kontaktpunkt mellan ditt företag och en (potentiell) kund som ett säljtillfälle. Texten på fakturan, hur ni hanterar reklamationer, hur ni svarar i telefon, hur hemsidan ser ut, hur kundtjänsten fungerar – allt är en del av säljmaskinen.

6. Gör affären skalbar

För att ditt företag ska kunna växa måste organisationen och den eventuella maskinparken vara anpassad för det. I tjänsteföretag är förpackningen av tjänsterna viktig, förpackningen måste gå att både sälja och producera i volym. Skulle ni klara av att producera dubbelt så mycket som ni brukar, om det behövdes? Om inte, varför? En viktig del i att skapa skalbarhet är att undvika att vara sårbar för nyckelpersoner. Om Yusuf, Anders eller Lotta kan sköta Bengts arbetsuppgifter lika bra som Bengt, spelar det ingen roll för leveransen om Bengt blir sjuk. Det här kräver förstås att ni har en noggrann dokumentation och kommunikation inom företaget – om ingen vet vad Bengt pysslar med har ni ett inbyggt problem.

7. Rekrytera ledare som kan och vill växa

För att ditt företag ska kunna växa måste någon staka ut vägen. När organisationen blir större behövs det också fler och bättre ledare. Om en enda person ska fatta alla beslut, blir organisationen en trög flaskhals. Därför är det ofta en fördel att sätta ihop en ledningsgrupp. Vill du driva ett tillväxtföretag, är det klokt att ha någon i ledningsgruppen som har erfarenhet av just tillväxt. Finns inte den kompetensen internt, tjänar du på att leta efter någon externt. En blandning av gamla och nya krafter är bra – en ledningsgrupp som består av personer som känner verksamheten och personer som har erfarenhet av att skapa tillväxt i ett företag, har utmärkta förutsättningar att lyckas.

8. Skapa en fungerande rekryteringsrutin

När ditt företag växer behöver du kompetenta medarbetare. Det brukar dessutom inte finnas tid att skola in nya medarbetare långsamt och skonsamt. Ett smidigt sätt att fasa in nya medarbetare är att ge dem en mentor som de kan vända sig till med frågor, utmaningar och bekymmer. På det sättet kan du snabbare sätta nya medarbetare på att jobba i skarpt läge. Det gäller också att snabbt utvärdera om organisationen är rätt för personen och om personen är rätt för organisationen.

9. Behåll entreprenörskänslan

När företaget växer kommer ni att möta fler utmaningar i form av byråkratisering och ökad administration. Efter en viss kritisk massa på cirka 50 anställda, blir det också fler chefer, fler beslutsnivåer, och större tröghet i organisationen. Det blir en ansträngning att försöka behålla känslan av ett snabbfotat och flexibelt småföretag. Försök att behålla snabba beslutsvägar. Fortsätt värna om varje krona. När pengarna trillar in kan det vara lockande att flytta till tjusiga lokaler eller åka på internationella konferenser. Fortsätt fråga er vad de olika stegen har för funktion och vad som verkligen behövs för att ni ska fortsätta att växa?

10. Värna om företagets själ

För att skapa trygghet i en växande organisation, är det viktigt att ni kommunicerar tydligt och har en mycket tydlig riktning. Mycket av ett företags själ sitter i sammanhållning, beslutsvägar, kontakt, kommunikation. Ett växande företag måste hela tiden försöka undvika glappkontakt mellan medarbetare, nivåer och funktioner.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.