nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Personligt

Viktigt med chefens personliga utveckling

I ett examensarbete vid Högskolan Dalarna har studenterna Lina Bennström och Mia Eklund analyserat betydelsen av chefers personliga utveckling för att bedriva ett välfungerande ledarskap. Deras slutsats är att det går att uppnå detta om ledning och HR i organisationer ser värdet av att chefer har lämpliga personliga egenskaper och skapar förutsättningar för vidare utveckling av dessa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här