nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledarskap

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Artister som ofrivilliga ledare

För artister är ledarskapsrollen inte alltid självvald. I ett examensarbete vid Linnéuniversitet har tre studenter studerat hur artister förhåller sig till sin tillskrivna ledarroll. Deras slutsats är att relationen till följarna samt artistens beroendeställning gentemot följarna till stor del påverkar, och även i vissa fall avgör, hur artister förhåller sig till sitt ledarskap.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här