nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Arbetsmiljö

Otydliga krav gör medarbetare sjuka av jobbet

Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär visar att nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. De vanligaste orsakerna till besvären är för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här