Ta fast tidstjuven!

Effektivitet Tidstjuvar är ett problem på alla arbetsplatser. Genom att identifiera dem och ta tjuvarna på bar gärning förbättras arbetsmiljön och stressen minskar. Mer tid blir då över till den värdeskapande tiden.

Ta fast tidstjuven!

Institutet för Arbetsliv och Utveckling, IAU, som sedan 2011 leds av Anders Gustavson, har utvecklat metoden Kraftkartan som är en process som tillsammans med en molntjänst ökar medvetenheten hos en grupp om hur de använder sin arbetstid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

När IAU arbetar med Kraftkartan delar de upp tiden i tre olika typer: grön, gul och röd tid. Grön tid är den produktiva tiden, gul tid är den förutsättningsskapande tiden och röd tid är den tid som ingen vill ha.

– Minskar den röda tiden får vi mer grön tid som är den värdeskapande tiden, där man presterar och producerar, tid som i slutänden någon betalar för. För att åstadkomma detta behöver vi även gul tid som är förberedande tid, berättar Anders Gustavson.

Kontaminerande

Han konstaterar att bortslösad och ineffektiv tid är förödande för en arbetsplats. Den tiden som IAU kallar röd tid kan vara kontaminerande och bidra till att medarbetare slutar.

– Att arbeta med tidsanvändningen är ett oladdat sätt att jobba med produktivitet och effektivitet, samtidigt som man skapar en attraktiv arbetsplats där goda förutsättningar ges till att medarbetare och chefer ska trivas och vilja stanna kvar.

Anders Gustavson konstaterar att det viktigaste som händer när röd tid försvinner är att arbetsplatsen blir mer trivsam, medarbetare talar väl om sin arbetsplats och företaget får ett bra rykte.
Foto: Jini Sofia Lee

Att identifiera nuläget är första steget. Var och när uppstår den röda tiden? Vad händer, eller vad gör man under den röda tiden.

– Finns det strul, tjafs, onödig passivitet och väntan, dubbelarbete eller olösta konflikter. Varje arbetsplats har sina tidstjuvar. Genom att arbeta strukturerat och systematiskt med att identifiera vad som skapar stress och stjäl onödig arbetstid går det att skapa utrymme för förändring. Om den onödiga tiden minskas eller tas bort, skapas ett tidsmässigt handlingsutrymme som kan användas för förändringen, säger Anders Gustavson.

Han konstaterar att det viktigaste som händer när röd tid försvinner är att arbetsplatsen blir mer trivsam, medarbetare talar väl om sin arbetsplats och företaget får ett bra rykte. En annan positiv effekt av att ta bort röd tid från schemat är att konflikter förebyggs och försvinner.

– När medarbetare trivs bättre med sin arbetssituation blir både effektivitet och produktivitet högre. I och med det ökar också företagets konkurrenskraft och lönsamhet, avslutar Anders Gustavson.

Fakta

Checklista: 5 steg att identifiera tidstjuvar

  1. Låt medarbetare och chefer identifiera sin egen gröna, gula och röda tid.
  2. Sätt medarbetare från gemensamma arbetsområden i grupper där man hjälps åt att skapa en gemensam bild av hur den nuvarande tidsanvändningen ser ut.
  3. Låt alla medarbetare skriva varsitt förslag på vad som kan vara viktigast att börja med, för att få bort röd tid.
  4. Låt varje grupp rösta fram vilket förslag man bör göra en aktivitetsplan på.
  5. Arbeta systematiskt. Upprepa steg 1-4 helst tre gånger per år.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.