Sveriges bästa ordföranden

Ägare & styrelse Charlotte Brogren, HMS Networks, fick Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen för noterade bolag och Michael Berg, BabyBjörn, i klassen för onoterade bolag.

Sveriges bästa ordföranden
Maria Källsson, Styrelseakademien, Cecilia Wachtmeister, HMS Networks, Michael Berg, BabyBjörn, Prins Daniel och Hans Warén, Deloitte.

– Både Charlotte och Michael är föredömliga ledare som skött ordförandeskapet i sina respektive bolag med stort engagemang, professionalism och integritet, säger Hans Warén, partner på Deloitte.

I Guldklubbans motivering för Charlotte Brogren, HMS Networks, framgår det att hon genom ett modernt, inkluderande och tydligt ledarskap har haft stor betydelse för omvandlingen av ett entreprenörsbolag till ett professionellt globalt bolag.

I motivering för Michael Berg, BabyBjörn, framgår det att han har visat ett stort ansvar för att förvalta och utveckla bolaget i enlighet med ägarnas direktiv, vilket kräver en förmåga att kunna balansera de målkonflikter som kan uppstå i relationen till andra parter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.