Sverige tar in fler personer från andra länder i styrelserna

Styrelse Sverige visar en svag ökning av andelen utländska medlemmar i börsnoterade styrelser. Det visar Board Monitor 2022,  Heidrick & Struggles nya undersökning.

Sverige tar in fler personer från andra länder i styrelserna
Board Monitor 2022 analyserar rekryteringarna till börsstyrelser i världen. Foto: Stock Adobe

Svenska styrelser tittar bortom landsgränserna när de söker nya medlemmar. Det visar ”Board Monitor 2022”, rekryteringsfirman Heidrick & Struggles årliga rapport om det internationella läget inom rekryteringsbranschen.

Rapporten visar att Sverige är ett av få länder som visar en svag ökning avantalet internationell tillsättningar i styrelserna. 40 procent av de styrelseposter som tillsattes under 2021 gick till personer som inte var svenska medborgare.

Möjligen är det pandemin som har orsakat ökningen av icke-nationella rekryteringar till svenska börsstyrelser, tror Heidrick & Struggles. Orsaken skulle vara den nya vanan vid att arbeta på distans via digitala plattformar. Det har i din tur lett till nya sätt att jobba och en ny öppenhet för att ta in medlemmar från andra länder.

Läs hela rapporten här.

7 tips på hur de bästa styrelserna i världen arbetar:

  1. Sök aktivt efter nya styrelsemedlemmar som har erfarenhet av både traditionella roller och nyare områden som digitalisering eller hållbarhet.
  2. Se till att styrelsen innefattar personer som lägger vikt vid hållbarhet, så att beslut tas med ett hållbarhetsperspektiv.
  3. Fokusera på mångfald bortom endast kön i rekryteringen och sök personer med olika etniska bakgrunder, funktionshinder och hbtqi-personer i samma utsträckning.
  4. Rekrytera unga personer till styrelsen.
  5. Rekrytera personer med förmåga att leda och ta på sig olika typer av ledarroller inom styrelsen.
  6. Se på planering som ett pågående utförande, och inte som något som tas fram i reaktion på en årlig deadline.
  7. Gör plats för tillfälliga stolar vid styrelsebordet, och ta in externa röster med ett utifrån-perspektiv.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.