Svenskarna har tilltro till sin kompetens

HR & Arbetsmiljö En ny Sifoundersökning visar att 4 av 5 yrkesarbetande svenskar, 82 procent, tror att deras kompetens är lika attraktiv på arbetsmarknaden om fem år. Samtidigt beräknas fler än hälften av alla yrken vara ersatta av digital teknik inom 20 år.

Svenskarna har tilltro till sin kompetens
Det är glädjande att många svenskar har tilltro till sin kompetens. Foto: Adobe Stock

– Det är glädjande att många svenskar har tilltro till sin kompetens. Samtidigt är det viktigt att inse att digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i snabb takt, en utveckling som skyndats på av pandemin. Att kontinuerligt förnya och komplettera sin kompetens är redan en naturlig del av arbetslivet, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden som beställt Sifoundersökningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Mer än hälften av alla yrken kommer att vara ersatta av digital teknik inom 20 år, enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning. I Sverige motsvarar det 2,5 miljoner jobb. Inom välfärdssektorn har exempelvis administrativa processer ersatts med digital teknik och den digitala vårdkonsumtionen har generellt ökat.

Hittills under 2020 har 1 581 personer sagts upp på grund av arbetsbrist i kommuner, regioner och kommunala företag. Många av dessa, 89 procent, har fått ny sysselsättning genom stöd från Omställningsfonden. Hela 73 procent av de som lämnat Omställningsfonden har fått nytt jobb och 16 procent har påbörjat längre studier.

– Den som vill vara anställningsbar genom hela arbetslivet måste utveckla sin kompetens. Att erbjuda kompetensutveckling gynnar både medarbetarens karriärutveckling och arbetsgivarens möjlighet att behålla och rekrytera medarbetare, vilket på sikt även stärker den svenska arbetsmarknaden i stort. Men för att det ska bli enklare krävs en rad politiska åtgärder, menar Eva Wikström.

Tidigare i höstas släppte Omställningsfonden rapporten ”Att framtidssäkra kompetens”, som handlar om behoven på arbetsmarknaden nu och i framtiden. I rapporten presenterar Omställningsfonden tre nödvändiga reformer för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden genom livslångt lärande och karriärväxling.

Omställningsfondens tre förslag på reformer:

1. Utbildning under hela livet. En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden. Nivån på studiestödet behöver ökas för att en yrkesverksam person med familj ska kunna se vidareutbildning som ett realistiskt alternativ. Möjligheten att få extra veckor av studiestöd bör av arbetsmarknadsskäl utvidgas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor måste ges möjlighet till kompetensutveckling oavsett var de bor. Det är angeläget att tillgången till distansutbildningar ökar, både för att öka tillgången till studier för personer som bor i glesbygden och för att möjliggöra arbete och studier samtidigt.

3. Ökade möjligheter till validering. Ett nationellt system för validering behöver bli verklighet och finansieras av staten, för att säkerställa likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet du bor. Det krävs också gemensamma riktlinjer för valideringsprocessen. Det är dock viktigt med flexibilitet, så att det går snabbt för personen att komma i arbete eller vidare till studier utan onödiga steg och formalia.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.