Svårt säkra kvaliteten på personlighetstester

Personlghetstester Personlighetstesterna blir allt vanligare vid rekrytering. Men det är inte enkelt att veta vilka tester som är seriösa eller kvalitetssäkrade. Här är hela listan på arbetspsykologiska tester som är certifierade i Sverige.

Svårt säkra kvaliteten på personlighetstester

Personlighetstester förekommer inte bara i grundliga rekryteringsprocesser, utan även i med populärvetenskapliga sammanhang. Kanske som samtalsämne över fikat på jobbet. Ibland blir flitigt använda tester omdiskuterade, som den så kallade Disamodellen där blå, röd, grön eller gul färg symboliserar olika personlighetstyper, om vilken åsikterna går i sär.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Så hur kvalitetssäkrar man ett personlighetstest?

Elva tester godkända

På den svenska marknaden är DNV GL Business Assurance Norway AS den enda instans som granskar och certifierar tester av detta slag.

– Tidigare hanterades granskningen av Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP, som är instiftad av Svenska Psykologförbund. Sedan 2015 har vi tagit över denna uppgift, men har fortfarande en dialog med STP. Vår certifiering bygger på kriterier från den europeiska paraplyorganisationen för psykologföreningar, European Federation of Psycologists Associations, EFPA, berättar Anita Mari Hansen, ansvarig för verksamhetsområdet på DNV GL.

Certifieringen är frivillig och DNV GL granskar enbart dem som kontaktar organisationen. Elva personlighetstester är i dag godkända på den svenska marknaden.

– Vi ser en ökning av intresset för certifiering, vilket är positivt. Användare av testerna, ofta rekryterare, ser gärna att verktygen är kvalitetssäkrade, säger Anita Mari Hansen.

Kandidaterna har koll

Även bland jobbkandidater ökar intresset för kvalitet.

– Användningen av tester har ökat väldigt mycket. Kandidaterna är ofta pålästa och erfarna, många har redan i ung ålder gått igenom en del tester. De ställer krav och ifrågasätter. Det förstärker behovet av kvalitetssäkring, säger Anita Mari Hansen.

EFPA:s kriterier förutsätter att testet har en gedigen och erkänd teoretisk grund, och innehåller bland annat krav på reliabilitet och validitet, vilket är avgörande för den statistiska relevansen i materialet.

– En tredjepartscertifiering kräver en omfattande insats. I första hand gäller det förstås att testet ska möta de krav EFPA-modellen ställer. Det krävs också en hel del dokumentation och är förknippat med en kostnad, säger Anita Mari Hansen.

Certifieringen är giltig i tre år. Krav på ständiga förbättringar är inbyggda i systemet, vilket innebär att ett nytt certifikat förutsätter en utveckling.

– Även den som hyser stor tilltro till sin produkt kan av ekonomiska skäl avstå från att certifiera sitt test. Det förekommer också att testproducenter har en löpande dialog med oss för att kunna utveckla sitt test till en nivå som motsvarar nivån för certifiering, säger Anita Mari Hansen.

DNV GL är ackrediterat i Sverige av Swedac för produktcertifiering, men inte för de arbetspsykologiska testerna.

Fakta

Arbetspsykologiska tester som är certifierade av DNV GL i Sverige

 • Hogans personlighetsinventorium
 • Hogans deskriptiva skalor
 • Matrigma
 • Measuring Integrity (MINT)
 • Shapes
 • scales 1st
 • scales verbal och scales numerical
 • Neo P1-3 och NEO FFI-3
 • Jobmatch Talent
 • PI Behavioral Assessment
 • UPP – Understanding Personal Potential

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.