Styrelsens roll i framgångsrikt strategiarbete

Ledarskap & styrelse Ett modigt team med högkvalitativ omvärldsanalys. Det är nödvändigt om styrelsen ska kunna skapa en framgångsrik strategi för framtiden.

Styrelsens roll i framgångsrikt strategiarbete
Använd gärna en strategisk arbetsgrupp som förbereder inför strategibeslutet.Foto: Adobe Stock

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Styrelsen ska kunna ta beslut om en strategi eller bidra till skapandet av en sådan. Man kan ju även arbeta strategiskt i en operativ roll. Men den som sitter i styrelsen behöver ha styrelseperspektivet och inte det operativa perspektivet och arbeta med den övergripande bolagsstrategin och inte med en detaljerad verksamhetsstrategi, konstaterar Petra Palmgren Lindwall, som sedan 2006 arbetar som styrelseordförande i ägarledda privata tillväxtbolag.

Varför behövs då en strategi? Petra Palmgren Lindwall lyfter fram några viktiga anledningar. En av dem är att om det finns en uttalad vilja från ägarna så måste den verkställas.

Petra Palmgren Lindwall, styrelseordförande i ägarledda privata tillväxtbolag.

– Vi har inte oändligt med resurser så det gäller att välja och välja bort för att optimera och ha fokus. Dessutom behöver vi skapa tydlighet för alla som ska bidra till att uppnå det vi vill med bolaget. Strategin hjälper också till att kalibrera hot och möjligheter, säger hon.

Hon tycker att man med fördel kan använda sig av en strategisk arbetsgrupp som förbereder inför strategibeslutet.

– I den kan då ingå deltagare från ägarna, styrelsen, ledningen, övrigt i organisationen, kunder och andra externa kompetenser.

– Det gäller för styrelsen att bidra till och fastställa en strategi där affärsmodellen håller för morgondagens utmaningar.

– Därför är det viktigt att styrelsen provtrycker strategin och testar olika scenarier.

Inga magiska formler

Hon betonar att det inte finns några färdiga recept för en framgångsrik strategi. Inga magiska formler, eller givna regler.

– Det gäller för styrelsen att skapa en strategi anpassad för just det företag som man är engagerad i. Bra styrelsearbete handlar inte om makt och kontroll. Tvärtom. Bra styrelser öppnar upp för idéer, driv och initiativ.

Hon konstaterar att rollen som styrelseordförande över tid fått ökad betydelse. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt.

Det gäller att ha en sammansättning av styrelseledamöter, med ordföranden som ledare, som kan hjälpa till att förflytta bolaget framåt på resan.

– I botten ligger att ägaren har formulerat en ägarvilja som blir tydlig för styrelsen så att de kan omsätta det uppdraget till en strategi och därefter en taktisk affärsplan. En långsiktig målbild för styrelsen och ledningen. En önskan om ett värdeskapande som nedtecknas i en strategi som implementeras i verksamheten, säger Petra Palmgren Lindwall.

Har roligt

Hon konstaterar att det som karaktäriserar högpresterande styrelseteam som når sina mål snabbt är att de har roligt och drivs av varandras prestation.

– De levererar med hög kvalitet och lönsamhet där de kombinerar effektivitet, lönsamhet och passion. Högpresterande styrelseteam klarar också av att leverera i en extremt föränderlig omgivning på ett väldigt bra sätt.

Hon betonar att man ska lägga mycket kraft på att komma samman som ett styrelseteam.

– Det är viktigt att behålla teamkänslan även om man arbetar med mycket tuffa frågor tillsammans.

En tydlig uppgift

Styrelsen måste ha en tydlig uppgift. Alla måste veta och tolka uppgiften på samma sätt samt förstå hur var och en kan bidra för att lösa den.

– Teamet ska präglas av ett positivt och öppet klimat där alla känner sig trygga med sina tankar och inspel. Man känner varandra och vågar både visa sig stark och svag, man kan göra fel och be om hjälp.

Det gäller att ständigt stanna upp, reflektera och lyfta blicken för att utvärdera. Ständigt utveckla teamet och förutsättningarna runtomkring för att det ska bli så bra som möjligt.

– Det gäller att teamet tycker att gruppens gemensamma prestation är viktigare än den individuella. Varenda teammedlem behöver vara med på banan och bidra till det gemensamma engagemanget, bland annat i strategiarbetet. Att hitta synergier och utnyttja allas styrkor, olikheter och drivkraft för att effektivisera och optimera gruppens samlade leverans, avslutar Petra Palmgren Lindwall.

(Bild Petra Palmgren Lindwall)

Petra Palmgren Lindwall konstaterar att rollen som styrelseordförande över tid har fått ökad betydelse.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.