Små koncerner är stora arbetsgivare

Små och medelstora koncerner är viktiga arbetsgivare i Sverige. De har dessutom ökat i antal med 60 procent sedan 2005, visar en rapport från Tillväxtverket.

Små koncerner är stora arbetsgivare
Mindre koncerner är viktiga arbetsgivare i Sverige, inte minst inom byggbranschen. Foto: Adobe Stock

Det finns invanda föreställningar om näringslivs-Sverige: som de stora bolagens hemvist, och som ett land med knappt några medelstora koncerner alls. Nu har Tillväxtverket tagit fram rapporten ”Koncerners utveckling i Sverige 2005–2020” som nyanserar denna bild.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Den visar att 74 procent av alla anställda svenskar är anställda i koncerner. Däremot är det långt ifrån bara stora koncerner som är viktiga arbetsgivare. 53 procent av alla koncernanställda arbetar nämligen i små och medelstora koncernföretag. I rapporten definieras de små och medelstora koncernerna som de med 10 till 999 anställda.

Små och medelstora koncernföretag ökar

Inom det privata näringslivet som helhet (alltså inklusive både koncernföretag och icke-koncernföretag) arbetar 39 procent av alla anställda i små och medelstora koncernföretag. År 2020, visar rapporten, fanns sammanlagt 35 034 små och medelstora koncernföretag i Sverige, med totalt över en miljon – 1 036 421 – anställda.

Under perioden 2005– 2020 har antalet små och medelstora koncernföretag växt med 60 procent och anställda med 52 procent. Motsvarande siffror för alla koncerner är 65 procent i antal koncernföretag och 35 procent i antal anställda.

Byggkoncerner har flest anställda

Rapporten konstaterar också att företag som inte ingår i koncerner växer långsammare i antal anställda. Företag som inte ingår i koncerner tycks helt enkelt inte vara lika produktiva som koncernföretag, något som rapportens författare föreslår som ett område för framtida undersökningar.

De branscher som har flest koncernanställda är bygg, företagstjänster och andra personalintensiva branscher som detaljhandel, partihandel och verkstad.

När det kommer till branscher med flest antal företag ligger branschen företagstjänster i topp, med 11 105 företag. Därefter kommer byggbranschen, partihandeln och detaljhandeln.

Kapitalintensiva branscher inom industrin har färre anställda än genomsnittet. Tillverkningsindustrier som gummi och plast, kemisk industri, stål och metall, trävaruindustrin samt papper och massaindustrin har alla färre än 30 000 anställda per bransch.

Fakta

Så ser det svenska näringslivet ut

  • 74 procent av anställda i det privata näringslivet är anställda i koncerner. En koncern är ett moderbolag med ett eller flera dotterbolag.
  • Resterande 26 procent är anställda i företag som inte ingår i koncerner. Under perioden 2005–2020 har antalet anställda ökat snabbare i koncernbolag jämfört med företag som inte ingår i koncerner.
  • Medelstora företag utgör 33 procent av alla anställda i det privata näringslivet.
  • Företag i Sverige är i allmänhet svenskägda och det finns inga tecken på att svenska företag säljs till utländska företag i någon större utsträckning.
  • Räknat i antal anställda ägs 50 procent av alla koncernföretag från Sverige, 24 procent från utlandet och 26 procent tillhör inte koncerner.
  • Små och medelstora koncernföretag uppvisar en stark tillväxt under perioden 2005–2020. Förädlingsvärdet har växt med 125 procent jämfört med 78 procent i alla storleksklasser. Även sett till anställda har små och medelstora koncernföretag växt mer än genomsnittet i alla koncernföretag.

Källa: Rapporten ”Koncerners utveckling i Sverige 2005–2020”, Tillväxtverket 2023.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.