nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Marie Nilsson Foto: EszterSimone

6 tips för en inkluderande arbetsmiljö

Unionen har tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna. I boken medverkar bland annat Petter Stordalen vars hotellkedja Nordic Choice Hotels tog emot Unionens hbtq-pris 2016. Vinnare av priset 2018 blev IBM Sverige.

Sedan 2011 delar Unionen ut ett pris till Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats. Nu samlar Unionen kunskap och lärdomar från tidigare års pristagare i en bok för att stötta arbetsgivare som vill arbeta aktivt och systematiskt för inkludering ur ett hbtq-perspektiv.

I boken med titeln ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger” berättar företrädare för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Nordic Choice Hotels, Sensus Västra Sverige, Ving Sverige och Sodexo Sverige med egna ord om sitt arbete för att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

– Unionen vill bidra till ett mer inkluderade arbetsliv. Vi hoppas att vår bok kommer inspirera fler arbetsgivare att arbeta aktivt med hbtq-frågorna, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

Boken har även översatts till engelska – ”Workplaces in all the colours of the rainbow”. Därigenom kan fler företag och fackliga organisationer runt om i världen ta del av informationen och lärdomarna.

– Alla ska kunna vara sig själva på jobbet. Ytterst är det en arbetsmiljöfråga och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna konstaterar Marina Åman.

IBM Sverige får Unionens pris som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats år 2018. IBM prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja medarbetare som genomgått könsbekräftande vård, så kallat könsbyte. 

– Unionens hbtq-pris är ett fantastiskt erkännande för oss eftersom det är våra medarbetare som nominerat IBM som arbetsgivare. Mångfald och inkludering bidrar till mer innovation och för oss som teknikföretag är nya idéer och innovation a och o. Att kunna vara öppen med vem du är på jobbet är att vara inkluderad, säger Marie Nilsson, mångfaldschef på IBM i Norden

IBM har en klar arbetsordning för vad som sker inom organisationen ifall en medarbetare informerar om att den ska påbörja könsbefrämjande vård och processen innefattar både stöd till den berörde samt utbildning och samtal med den närmsta chefen och kollegor.

– Hbtq är i min mening ett av de mångfaldsområden som fått minst uppmärksamhet, och speciellt då transpersoner. Det sker mycket i samhällsutvecklingen nu som gör att arbetsgivare måste ta till sig och lära sig mer om detta nu. Det gäller inte bara teknikföretag utan alla branscher,avslutar Marie Nilsson.

Sex förutsättningar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö:

1 Ledningens stöd. Viktigt att ledningen är tydlig och törs stå upp för frågorna när eventuell kritik framförs

2 Kunskap. Ett framgångsrikt inkluderingsarbete utifrån ett hbtq-perspektiv förutsätter kunskap.

3 Verksamhetsplaneringen. Koppla ihop mångfaldsarbetet med verksamhetsplaneringen och arbeta med frågan på flera nivåer.

4 Mål och rutiner. Gå igenom mål, rutiner och checklistor samt rutiner för introduktion och vid rekrytering – se över formuleringar.

5 Systematik. Mät, agera och följ upp. Ta fram rutiner så att du vet hur du ska agera om något händer

6 Facklig samverkan. Arbeta tillsammans, det ger synergieffekter.

Fler nyheter

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här