Samtal som inspirerar och engagerar

Vd-rollen Även vid small talk och spontana möten vägs en vd:s ord på våg. Det är mycket mer än bara innehållet hur ett budskap uppfattas och tas emot.

Samtal som inspirerar och engagerar
Foto: Per Furumo/Stock Adobe

Hur muntlig kommunikation ytterst fungerar kan, enligt Per Furumo som arbetar med retorik och talarträning, vara knepigt att omfatta. Detta eftersom det handlar om en så självklar del av det mänskliga varandet att vi överhuvudtaget inte tänker på det annat än intuitivt och ur känslomässigt styrda aspekter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– En sak kan vi i alla fall vara säkra på och det är att mycket mer än själva innehållet i ett budskap påverkar mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap tas emot. Allt det som handlar om hur vi säger det kan vara avgörande för genomslaget, betonar Per Furumo, som genom åren haft många kunder inom både näringsliv, organisationer och politik.

Fakta

3 grundläggande frågor inför ett samtal

  1. Vem är mottagaren?
  2. Hur fungerar mottagaren?
  3. Hur kan jag trigga, attrahera, stimulera till uppmärksamhet, till maximal mental närvarandenivå hos den jag talar med?

Nedärvda beteenden

Han konstaterar att vi ständigt påverkar varandra genom beteenden, genom olika sätt att låta och vara.

– Vi är alltid upplevelsestyrda utan att vi tänker på det. Och våra sätt att tänka präglas ständigt av det vi upplever. Så ser det mänskliga varandet ut, säger Per Furumo.

Han berättar att nedärvda signaler som tempo, röstläge, volym, artikulation, betoning, pausering, gestik och mimik är en mycket viktig del av all muntlig kommunikation.

– Är vi medvetna om dessa kan vi ha ett användbart verktyg.

– Alla människor, inom alla språkområden, använder sig instinktivt av olika sätt för att signalera vad orden vill säga utöver deras faktiska betydelse. Det är dessa mekanismer som sammantagna påverkar hur vi säger det vi säger.

Blek kommunikation

Per Furumo konstaterar att spontant i det vanliga livets alla talarsituationer, använder vi signalerna för att uttrycka känslor och sinnesstämningar med orden vi uttalar.

– Vi gör det ibland mycket tydligt och ibland i fina nyanser. Däremellan finns ett jättespann.

Konsekvensen av blek kommunikation både i talarstolen och i ett small talk kan bli att mottagaren inte attraheras till lyssning på det sätt som vore önskvärt och upplevelsen blir matt.

– Följden av detta kan i sin tur bli att mottagarens engagemang blir mindre av det som anförs och blir uttråkad. I värsta fall zoomar mottagaren då ut och börjar tänka på annat. I ett samtal gäller det att vara mentalt närvarande, nyfiken, lyssna på den andre och ställa frågor. Och åstadkommer vi nyfikenhet blir mottagaren öppen för våra budskap.

Det finns massor av sätt att kommunicera levande på.

– Det går att göra Pippi Långstrump till en extremt tråkig berättelse utan att ändra ett ord – och det går att göra det mest förväntat snustorra ämne hur intressant som helst. Det finns helt enkelt inga tråkiga ämnen, bara tråkigt framförda. Det är så mycket mer än bara innehållet hur ett budskap uppfattas och tas emot, avslutar Per Furumo.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.