Saknar du dina medarbetare?

Bloggen När pandemin var över ville många vd:ar få tillbaka sina anställda på kontoret. En önskan som inte alltid mötts med uppskattning. Arbetsrättsjuristen Magnus Lindström bloggar om för- och nackdelar med distansarbete, och vad som är vd:ns ansvar och rättigheter.

Saknar du dina medarbetare?
Foto: Sinf/Stock Adobe

Möjligheten att jobba hemifrån har ökat markant på senare år och det verkar som om den nya generationens medarbetare inte riktigt ser behovet av en traditionell arbetsplats och den sociala miljön som finns på ett kontor. Men det är inte bara den nya generationens medarbetare som vill arbeta på distans. En nyligen gjord undersökning visar att personer över 50 år är den största gruppen som anger möjligheterna till distansarbete som främsta aspekt vid val av arbetsgivare.

Att arbeta på distans erbjuder anställda en betydande flexibilitet, vilket kan förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv. Denna flexibilitet kan vara avgörande för vardagliga aktiviteter som att hämta barn på förskolan eller sköta personliga ärenden. För arbetsgivaren kan hemarbete innebära minskade lokalkostnader och andra omkostnader. Många anställda rapporterar också att de arbetar mer effektivt hemifrån, fria från kontorets distraktioner.

Risker med distansarbete

Trots dessa fördelar finns det utmaningar. Hemmakontoret kan sakna ergonomiska lösningar och kan leda till ohälsosamma arbetsvanor. Bristen på social samvaro på kontoret kan minska möjligheterna till nätverksbyggande och personlig interaktion. Med den fysiska frånvaron går de snabba avstämningarna och besluten förlorade och det blir inte samma kunskapsutbyte mellan kollegorna. Arbete på distans riskerar att leda till färre idéer och mindre kreativitet.

Eftersom man vid fysiska möten använder alla sinnen är fysiska möten oftast mer informativa. Arbetsledning på distans kan vara mer utmanande än i en traditionell kontorsmiljö, och det kan vara svårare att bygga företagskultur och skapa en ”vi-känsla” bland medarbetarna. Dessutom kan motivationen påverkas negativt av de många distraktionerna som finns i hemmet.

Vd:ns ansvar

För dig som vd är det viktigt att navigera i denna nya arbetsmiljö med omsorg. Det innebär att skapa tydliga riktlinjer för distansarbete, identifiera vilka roller som är lämpliga för hemarbete, och se till att teknisk utrustning och IT-säkerhet är på plats. En flexibel arbetsmodell, som en hybrid mellan hemarbete och kontorsarbete, kan vara en lösning. Det är också viktigt att upprätthålla regelbunden kommunikation och vara öppen för feedback från anställda om arbetsarrangemangen.

Det finns ingen lagstiftning som reglerar distansarbete. Vissa fackförbund har krävt att man i kollektivavtal reglerar frågan och i vissa avtal ställs krav på att det ska finnas riktlinjer för att distansarbete ska tillåtas.

Som vd är det viktigt att anpassa sig till den förändrade arbetsmiljön samtidigt som man upprätthåller företagets produktivitet och kultur. Genom att väga för- och nackdelar och skapa en balanserad arbetsmiljö, kan du som ledare främja en hälsosam och effektiv arbetsplats, oavsett var dina anställda befinner sig.

Beslutet är ditt

Under det senaste året har jag haft flera samtal med vd:ar som har anställda som tillåtits (och i vissa fall beordrats) arbeta hemma under och efter pandemin men som nu av den ena eller andra anledningen vill att medarbetarna ska komma tillbaka till arbetsplatsen – åtminstone ett par dagar i veckan. Ofta handlar det om att man vill återskapa den ”vi-känsla” som till viss del gått förlorad när större delen av personalen arbetar hemifrån och knappt synts till, och också få en bättre kontroll över arbetet.

Många chefer upplever det som jobbigt att ”tvinga” tillbaka sin personal, och har svårt att hitta argument för varför det är nödvändigt att medarbetarna är på kontoret när det nu fungerade så bra tidigare när man arbetade alla veckans dagar på distans. Viktigt att ha i åtanke är att distansarbete inte är någon rättighet för de anställda utan en möjlighet som du som arbetsgivare styr över. Om du anser att arbetet bör utföras från kontoret så är det du som fattar det beslutet – och du ska inte på något sätt behöva argumentera för det.

Magnus Lindström är jurist och han har varit ett stöd för arbetsgivare i över 25 år. I dag arbetar han som chefsförhandlare och vice vd på den fristående arbetsgivarorganisationen Sinf som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.